Опубліковано новий міжнародний стандарт щодо ефективного використання водних ресурсів

Вода стає дефіцитним продуктом у багатьох частинах світу. Причини різноманітні, і однією з ключових причин є зміна клімату. До числа інших основних чинників відноситься споживання людиною і розширення використання водомістких методів в обробній промисловості і сільському господарстві. За даними Організації Об’єднаних Націй, за останні сто років використання води в світі збільшилося в два рази в порівнянні з ростом світового населення.

Оскільки населення світу продовжує збільшувати навантаження, то єдиним рішенням у даній ситуації є найбільш ефективне використання наявних ресурсів.

З цією метою був розроблений новий міжнародний стандарт ISO 46001 «Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосовування».

Завдяки чіткій структурі і керівництву з управління водними ресурсами стандарт ISO 46001 містить інструменти і методи для оцінки та обліку водокористування, а також способи визначення і реалізації заходів щодо оптимізації водокористування. Таким чином, користувачі стандарту будуть вносити безпосередній внесок в досягнення мети сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (Чиста вода і санітарія), яка спрямована на те, щоб забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням для всіх.

У стандарті розглядається задача: до 2030 року істотно підвищити ефективність використання води у всіх секторах і забезпечити збалансоване постачання і використання прісної води, а також істотне скорочення числа людей, які страждають від її нестачі.

Стандарт ISO 46001 був розроблений робочою групою РГ 12 «Ефективне управління використання водних ресурсів» технічного комітету ISO ТК 224 «Діяльність, пов’язана з послугами питного водопостачання, використання стічних і зливових вод», секретаріат якого ведеться AFNOR, членом ISO з Франції.