Обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі стануть більш енергоефективними, – Мінекоенерго

Обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі стануть більш енергоефективними, – Мінекоенерго

image_print

Запровадження системи встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих товарів дозволить поступово усувати з ринку товари, що здійснюють найбільший негативний вплив на довкілля.

У рамках виконання Україною взятих на себе зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна впроваджує систему встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС.

З цією метою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів», який прийнято на засіданні Уряду.

Технічний регламент розроблено Держенергоефективності спільно із Мінекоенерго.

Зазначений документ має на меті забезпечити покращення енергетичних та екологічних характеристик обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, що в результаті дозволить поступово збільшити кількість енергоефективних товарів на ринку.

Відтепер обігрівачі в Україні мають мати екологічні та енергетичні характеристики відповідно до європейських стандартів.

Таке обладнання економно споживатиме енергію, матиме тривалий термін експлуатації та менший вплив на навколишнє середовище.

Вітчизняний бізнес, у свою чергу, отримає рівні конкурентні можливості із європейськими виробниками обігрівачів та зможе постачати своє обладнання до ринку ЄС.

Водночас, впровадження системи екодизайну дозволить поступово витіснити з ринку ті обігрівачі, які найбільш неефективно використовують енергію та завдають найбільший негативний вплив на навколишнє середовище.

Технічні регламенти з екодизайну розглядають усі впливи на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу продукту – починаючи від концепції, проектування, виробництва, використання  – і до утилізації, але на сьогодні, зазвичай, вони орієнтовані на енергоспоживання тільки у фазі використання готової продукції і встановлюють мінімальні стандарти енергоефективності, вимагаючи тим самим, щоб усі продукти в цій категорії задовольняли вимоги до обов’язкових рівнів енергоефективності.

Це ще один крок на шляху імплементації 125-ї Директиви ЄС та впровадження європейських стандартів щодо екодизайну обладнання.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.