Open post Набули чинності зміни до законів України щодо військових стандартів

Набули чинності зміни до законів України щодо військових стандартів

3 липня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів».

Ним доповнюється закон «Про оборону України» новими термінами: військова стандартизація, військовий стандарт, стандарт НАТО та стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО, а також положеннями щодо надання Міністерству оборони повноважень із забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації.

Військова стандартизація – це діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у сфері оборони.

Військовий стандарт – стандарт, прийнятий органом військової стандартизації, що встановлює для загального і неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони і спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у зазначеній сфері. Для цілей цього Закону до військових стандартів також належать стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держави — члена НАТО.

Стандарт НАТО – стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований Організацією Північноатлантичного договору.

Стандарт у сфері оборони держави – члена НАТО – стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований державою – членом Організації Північноатлантичного договору.

Орган військової стандартизації – орган військового управління, до функцій якого віднесено розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.