image_print

ДП „Волиньстандартметрологія” запрошує до співпраці і пропонує послуги
Стандартизація / тел. (0332) 24-03-15, 78-63-09, факс: 28-15-88

E-mail: stand@volynstandart.com.ua

1

Надання інформації про терміни дії нормативних документів і наявність змін до них. (ЗАЯВКА)

2

Виготовлення та поширення офіційних копій нормативних документів. (ЗАЯВКА)

3

Проведення перевіряння фондів нормативних документів підприємств. (ЗАЯВКА)

4

Перевіряння на відповідність вимогам  чинних нормативних документів технічних умов та змін до них, їх облікування та внесення в базу даних. (ЗАЯВКА)

5

Надання консультаційно-методичної допомоги підприємствам  щодо розробляння технічних умов та змін до технічних умов. (ЗАЯВКА)

6

Методична допомога з організації виробництва продукції відповідно до вимог нормативно - правових актів та нормативних документів.

7

Надання консультаційно методичної допомоги з розроблення технологічної документації. (ЗАЯВКА)

8

Проведення перевіряння змісту марковання етикеток на продукцію. (ЗАЯВКА)

9

Надання довідок суб’єктам підприємницької діяльності усіх форм власності по нормативних документах та кодах ДКПП, УКТЗЕД. (ЗАЯВКА)

10

Надання послуг з інформаційно-організаційного забезпечення щодо поставлення  продукції на виробництво.

 

Стандартизація – це діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних або потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Зокрема ця діяльність складається з процесів розроблення, видання та застосування стандартів. Важливі переваги стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції, процесів і послуг для їх використання за призначеністю, у запобіганні виникненню бар'єрів у торгівлі та сприянні науково-технічній співпраці.

Об'єкти стандартизації – це продукція, процес або послуга. Тобто, для прикладу, це може бути будь-який матеріал, складник, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, метод чи діяльність.

Стандартизація може мати одну чи кілька визначених цілей, які забезпечують відповідність продукції, процесу чи послуги своїй призначеності. Такими цілями можуть бути (але не обмежується ними) керування різноманітністю, застосовність, сумісність , взаємозамінність, охорона здоров’я, безпечність, охорона навколишнього середовища, захист продукції, досягнення взаєморозуміння, поліпшення економічних показників, торгівля, і ці цілі можуть перетинатися одна з одною.

Сфера діяльності стандартизації – сукупність взаємопов’язаних об’єктів стандартизації, якими можна вважати, наприклад, машинобудування, транспорт, сільське господарство, величини та одиниці.

Географічно, політично чи економічно ступінь участі у стандартизації ділять на такі рівні:

  • міжнародна стандартизація – стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх держав;
  • регіональна стандартизація – стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору;
  • національна стандартизація – стандартизація, яку здійснюють на рівні однієї держави.
  • адміністративно-територіальна стандартизація – стандартизація, яку здійснюють на рівні адміністративно-територіальної одиниці держави.

Національну стандартизацію усередині держави чи адміністративно-територіальної одиниці держави, можуть також здійснювати підприємства у промисловості та на окремих фабриках, заводах або установах.

КАТАЛОГ ПОСЛУГ

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.