Участь у роботі технічних комітетів

image_print

Відповідно до Закону України „Про стандартизацію” для розроблення, розгляду та погодження проектів стандартів створюються технічні комітети стандартизації (ТК). До роботи в ТК залучаються на добровільних засадах повноважні представники заінтересованих сторін. ТК створюються центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера діяльності створюваного ТК.

ДП „Волиньстандартметрологія” з 2004 року є колективним членом технічних комітетів:

  • ТК 189 «Системи управління якістю», (наказ Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації тв якості від 10 жовтня 2010 р. № 316 «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 93 “Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів” та створення технічного комітету стандартизації “Системи управління якістю») 
  • ТК-154 „Соки та соковмісні продукти” (наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2004 р. № 282 «Про створення технічного комітету стандартизації «Соки та соковмісні продукти»).
  • ТК 80 «Дорожній транспорт» ПК 13 «Сертифікація, метрологія, ідентифікація і випробування»

 ТК 189 «Системи управління якістю»

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА:
Голова ТК 189 – Паракуда Василь Васильович, директор  ДП НДІ «Система».
Відповідальний секретар ТК 189 – Єршова Ірина Іванівна, провідний науковий співробітник ДП НДІ “Система”.
тел./факс: +38 (032) 239 – 92 – 30,
е-mail: tk93@dndi-systema.lviv.ua

ТК 154 «Соки та соковмісні продукти»

Технічний комітет стандартизації ТК 154 «Соки та соковмісні продукти».

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА:

Голова ТК 154 — Верхівкер Яков Григорович (професор кафедри консервування, доктор технічних наук Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України).
65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
Тел. (048) 724-86-72 (067) 480-49-28. E-mail: j.g.v.2007@mail.ru

Заступник голови ТК 154 — Заїкіна Тетяна Василівна (директор з якості ТОВ «Сандора»).
57262, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Миколаївське
тел. (0512) 58-10-16; факс (0512) 58-10-99. E-mail: zayikina@sandora.mk.ua

Відповідальний секретар ТК 154 — Кохан Світлана Василівна
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2
Тел. (044) 424 44 36. E-mail: tk154@ukrndnc.org.ua

Перспективні напрями діяльності ТК 154 — продовження робіт стосовно гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, розроблення і впровадження Технічних регламентів стосовно сокової продукції.

ТК 80 «Дорожній транспорт» ПК 13 «Сертифікація, метрологія, ідентифікація і випробування»

Технічний комітет стандартизації “Дорожній транспорт” (ТК 80) був створений в 1993 році наказом Державного Комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації 15 червня 1993 року за № 358/85. Організаційне забезпечення діяльності ТК 80 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 80 покладено на Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (ДП “ДержавтотрансНДІпроект) Міністерства транспорту та зв’язку України.

 До складу ТК 80 входять: голова, заст. голови, президія, підкомітети за напрямками діяльності (далі – ПК), відповідальний секретар, колективні члени технічного комітету. Президія ТК 80 складається з голови ТК, заст. голови, відповідального секретаря та голів підкомітетів.

Голова ТК 80 – Редзюк Анатолій Михайлович, директор ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Заступник Голови ТК 80 – Агєєв Володимир Борисович, заступник директора з наукової роботи  ДП  “ДержавтотрансНДІпроект”.

Відповідальний секретар ТК 80 – Терещенко Валентин Петрович, завідувач відділу стандартизації та метрології ДП “ДержавтотрансНДІпроект.
До ТК 80 входять 16: підкомітетів

Адреса : Пр.-т Перемоги, 57, м. Київ, 03113,
(044) 456 3030  /  +38 (044) 455 6935.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.