image_print

ДП „Волиньстандартметрологія” запрошує до співпраці і пропонує послуги
Метрологія / тел. (0332) 78-63-08, 78-63-06, 78-63-05 , 78-63-02

E-mail : stand@volynstandart.com.ua

1 Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань
1.1 EM – електрика та магнетизм
1.2 L – довжина
1.3 M – маса та пов'язані з нею величини (маса, сила, тиск, об’єм, в’язкість)
1.4 F – витрата
1.5 PR – фотометрія
1.6 T – термометрія
1.7 QM – хімія (кількість речовин)
2 Оцінювання та документальне визнання вимірювальних можливостей
3 Експертна повірка ЗВТ
4 Розрахунок звужуючих пристроїв
5 Атестація випробувального обладнання
6 Експертиза вузлів обліку природного газу
7 Надання інформації з питань метрології
8 Участь в експертизі лічильників електричної енергії та лічильників газу
9 Вимірювання рівня шуму та вібрації
10 Вимірювання параметрів мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху повітря)
11 Вимірювання рівня освітленості
12 Вимірювання опору заземлюючих пристроїв, опору електричної ізоляції електроустаткування і освітлювальних мереж до 1000 В.
13 Вимірювання фізичних величин і параметрів об’єктів за зверненнями заявників
14 Моніторинг проведення метрологічних робіт (виконання вимірювань) в лабораторіях
15 Метрологічна експертиза документації
16 Організація навчання та стажування фахівців метрологічного напрямку
17 Ремонт лічильників води крильчастих
18 Ремонт ваг для статичного зважування
19 Ремонт гир до 20 кг.
20 Ремонт манометрів технічних
21 Ремонт спідометрів
22 Ремонт мірників еталонних і технічних

ЗАЯВКА

Метрологія (грецька μέτρον — міра, λόγος — слово, вчення) — це наука про вимірювання та їх застосування — таке коротке визначення дає державний стандарт України, який висвітлює основні поняття та терміни метрології — ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення, а також Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».Метрологія, як наука, пройшла довгий шлях становлення — від науки про порівняльний опис мір до науки, що великою мірою характеризує сучасний стан науки і техніки. Академік А. П. Александров ще декілька десятиліть тому так характеризував метрологію: «Метрологія є важливою стороною складного процесу удосконалення технології та якості продукції. В той же час саме метролоія необхідна для знаходження областей неузгодженості в наукових дослідженнях і тому, знаходить ті області, в яких можна очікувати принципового поступу в науці… Лише країна, яка має передове приладобудування та метрологія, може бути передової в науці». В результаті застосування принципів та методів метрології стали можливими відкриття дейтерія при підвищенні точності вимірювань густини води та створення теорії відносності при підвищенні точності вимірювання швидкості поширення світлових хвиль між рухомим джерелом та приймачем світла.

Історичними етапами в розвитку метрології стали: встановлення еталону метра Франція, кінець XVIII ст., створення абсолютної системи одиниць (К. Ґаусс), підписання міжнародної Метричної конвенції (1875), розробка і встановлення в 1960 р. Міжнародної системи одиниць (SI). Сьогодні метрологічні дослідження окремих країн координуються Міжнародними метрологічними організаціями.

Розвиток інформаційних технологій і їх впровадження в різні галузі науки, промисловості і економіки формує нові можливості для удосконалення та розвитку цих галузей.

Діяльність ДП „Волиньстандартметрологія" в галузі метрології спрямована на забезпечення єдності вимірювань у регіоні згідно з Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність", що гарантує захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Метрологічну діяльність здійснюють 3 метрологічні підрозділи підприємства:

  • відділ повірки та калібрування електрорадіотехнічних засобів вимірювальної техніки (тел. (0332) 78-63-06);
  • відділ повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки об’єму, геометричних та механічних величин (тел. (0332) 78-63-08);
  • відділ обробки результатів метрологічної діяльності та проведення вимірювань (тел. (0332) 78-63-07).

У метрологічних підрозділах підприємства діє сертифікована система управління якістю, яка постійно удосконалюється та розвивається у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ІSО 9001.

Метрологічні роботи виконують 35 висококваліфікованих фахівців – метрологів, в тому числі 2 аудитора з метрології. Постійно оновлюється та модернізується матеріально-технічна база підприємства, яка налічує понад 3000 вихідних та робочих еталонів, засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

Все це дозволяє здійснювати:
- повірку засобів вимірювальної техніки;
- калібрування засобів вимірювальної техніки;
- оцінювання та документальне визнання 
вимірювальних можливостей лабораторій;
- метрологічну експертизу документації;
- вимірювання фізичних величин та параметрів об’єктів;
- атестацію випробувального обладнання;

- ремонт окремих видів засобів вимірювальної техніки.

Крім того фахівці метрологічних підрозділів надають наступні послуги в галузі метрології:
- консультації з метрологічних питань;
- погодження графіків проведення періодичної повірки законодавчо-регульованих ЗВТ;
- обстеження стану метрологічного забезпечення за зверненнями суб’єктів господарювання;
- підвищення кваліфікації, курсові навчання та стажування фахівців метрологічного напрямку.

ДП «Волиньстандартметрологія» уповноважено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у Державній метрологічній системі на право проведення повірки та калібрування ЗВТ (Свідоцтво про уповноваження (атестацію) № П-26-2019) та на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію № В025-2014). Калібрувальна лабораторія ДП «Волиньстандартметрологія» акредитована Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі калібрувальних лабораторій від 07.03.2019 за № 40060).

КАТАЛОГ ПОСЛУГ

ЗАЯВКА

href="http://volynstandart.com.ua/downloads/TestOrder.doc">ЗАЯВКА

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.