Метрологія

image_print

Метрологія (грецька μέτρον — міра, λόγος — слово, вчення) — це наука про вимірювання та їх застосування — таке коротке визначення дає державний стандарт України, який висвітлює основні поняття та терміни метрології — ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення, а також Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».Метрологія, як наука, пройшла довгий шлях становлення — від науки про порівняльний опис мір до науки, що великою мірою характеризує сучасний стан науки і техніки. Академік А. П. Александров ще декілька десятиліть тому так характеризував метрологію: «Метрологія є важливою стороною складного процесу удосконалення технології та якості продукції. В той же час саме метролоія необхідна для знаходження областей неузгодженості в наукових дослідженнях і тому, знаходить ті області, в яких можна очікувати принципового поступу в науці… Лише країна, яка має передове приладобудування та метрологія, може бути передової в науці». В результаті застосування принципів та методів метрології стали можливими відкриття дейтерія при підвищенні точності вимірювань густини води та створення теорії відносності при підвищенні точності вимірювання швидкості поширення світлових хвиль між рухомим джерелом та приймачем світла.

Історичними етапами в розвитку метрології стали: встановлення еталону метра Франція, кінець XVIII ст., створення абсолютної системи одиниць (К. Ґаусс), підписання міжнародної Метричної конвенції (1875), розробка і встановлення в 1960 р. Міжнародної системи одиниць (SI). Сьогодні метрологічні дослідження окремих країн координуються Міжнародними метрологічними організаціями.

Розвиток інформаційних технологій і їх впровадження в різні галузі науки, промисловості і економіки формує нові можливості для удосконалення та розвитку цих галузей.

Діяльність ДП „Волиньстандартметрологія” в галузі метрології спрямована на забезпечення єдності вимірювань у регіоні згідно з Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, що гарантує захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Метрологічну діяльність здійснюють 3 метрологічні підрозділи підприємства:

  • відділ повірки та калібрування електрорадіотехнічних засобів вимірювальної техніки (тел. (0332) 78-63-06);
  • відділ повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки об’єму, геометричних та механічних величин (тел. (0332) 78-63-08);
  • відділ обробки результатів метрологічної діяльності та проведення вимірювань (тел. (0332) 78-63-07).

У метрологічних підрозділах підприємства діє сертифікована система управління якістю, яка постійно удосконалюється та розвивається у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ІSО 9001.

Метрологічні роботи виконують 35 висококваліфікованих фахівців – метрологів, в тому числі 2 аудитора з метрології. Постійно оновлюється та модернізується матеріально-технічна база підприємства, яка налічує понад 3000 вихідних та робочих еталонів, засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

Все це дозволяє здійснювати:
– повірку засобів вимірювальної техніки;
– калібрування засобів вимірювальної техніки;
– оцінювання та документальне визнання 
вимірювальних можливостей лабораторій;
– метрологічну експертизу документації;
– вимірювання фізичних величин та параметрів об’єктів;
– атестацію випробувального обладнання;

– ремонт окремих видів засобів вимірювальної техніки.

Крім того фахівці метрологічних підрозділів надають наступні послуги в галузі метрології:
– консультації з метрологічних питань;
– погодження графіків проведення періодичної повірки законодавчо-регульованих ЗВТ;
– обстеження стану метрологічного забезпечення за зверненнями суб’єктів господарювання;
– підвищення кваліфікації, курсові навчання та стажування фахівців метрологічного напрямку.

ДП «Волиньстандартметрологія» уповноважено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у Державній метрологічній системі на право проведення повірки та калібрування ЗВТ (Свідоцтво про уповноваження (атестацію) № ПК 004-2014) та на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію № В025-2014).

КАТАЛОГ ПОСЛУГ

ЗАЯВКА

Scroll to top
error: Контент захищено від копіювання !!!