Оцінка відповідності

image_print

ДП “Волиньстандартметрологія” призначений органом з оцінки відповідності продукції (далі – ОВВ) на право проведення оцінювання продукції вимогам технічних регламентів:

 • технічний регламент безпеки машин (наказ Мінекономрозвитку України від 16.03.2015 р. №250);
 • технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (наказ Мінекономрозвитку України від 02.08.2013 р. №890);
 • технічний регламент засобів індивідуального захисту(наказ Мінекономрозвитку України від 16.03.2015 р. №267).

та має компетенцію і необхідний досвід в проведенні робіт по сертифікації наступних видів продукції:

 • електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби; ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками;
 • обладнання металообробне та деревообробне;
 • обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
 • дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя;
 • харчову продукцію та продовольчу сировину;
 • послуги по ремонту та технічному обслуговуванню ДТЗ;
 • техніку сільськогосподарську, автонавантажувачі;
 • будівельні матеріали, вироби та конструкції;
 • рослини та насіння;
 • засоби індивідуального захисту;
 • трактори малогабаритні;
 • підіймальні споруди та кранова продукція (автонавантажувачі);
 • мийні засоби;
 • меблі;
 • іграшки;
 • біопаливо.

Діяльність та структура Органу оцінки відповідності продукції ДП «Волиньстандартметрологія» базується на відповідності вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.

Орган оцінки відповідності продукції ДП «Волиньстандартметрологія» має достатню кількість компетентних фахівців, які постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в семінарах, тренінгах тощо.

Орган з оцінки відповідності продукції ДП «Волиньстандартметрологія» проводить роботи з оцінки відповідності продукції за ініціативою замовника.

Оцінка відповідності продукції проводиться з метою підтвердження її відповідності вимогам чинних національних стандартів, добровільне застосування яких розцінюється, як доказ відповідності вимогам технічних регламентів.

Замовники робіт з оцінки відповідності несуть відповідальність за забезпечення того, що їхня продукція відповідає вимогам технічних регламентів.

Послуги ООВ є загальнодоступними для всіх без винятку замовників , незалежно від величини підприємства, його значимості, належності до асоціацій, груп тощо. Оцінка відповідності не залежить від кількості вже зареєстрованих кожним конкретним суб’єктом господарювання декларацій та сертифікатів перевірки типу.

Всі роботи з оцінки відповідності оплачуються заявником на підставі договорів між заявником і ООВ ДП «Волиньстандартметрологія».

Вартість робіт, які проводяться в ДП «Волиньстандартметрологія» під час оцінки відповідності, розраховуються на підставі норм часу відповідно до Постанови КМ України від 12 липня 2017 р. № 514 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями».

Перелік робіт, що виконуються під час оцінки відповідності продукції, визначається відповідно до обраної схеми.

Реєстр виданих сертифікатів

 

 

Детальнішу інформацію можна отримати за телефонами:
тел. (0332) 78-72-54 – Гриценюк Василь Іванович – заступник генерального директора hrytsenyuk@volynstandart.com.ua
тел. (0332) 78-72-55 – Винярчук Володимир Віталійович – начальник відділення “Центр з підтвердження відповідності продукції” quality@volynstandart.com.ua
тел. (0332) 78-36-87 – відділ сертифікації – Сидун Олег Аполлонович – заступник начальника відділення «Центр з підтвердження відповідності продукції» os038_so@volynstandart.com.ua

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.