Сертифікація систем управління якістю

ДП “Волиньстандартметрологія” призначено органом з оцінки відповідності систем управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 за реєстраційним номером UA.MQ.045 (наказ Мінекономрозвитку № 1176 від 04.10.2013 р.).

ДП “Волиньстандартметрологія” виконує роботи по:

 • попередній та остаточній оцінці систем управління;
 • сертифікації систем управління якістю у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001.

ДП “Волиньстандартметрологія” проводить сертифікацію систем управління щодо виробництва такої продукції та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 в наступних сферах:

 • харчова продукція та продовольча сировина;
 • товари легкої промисловості;
 • оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
 • виробництво паперу та паперових виробів;
 • поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;
 • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
 • виробництво гумових і пластмасових виробів;
 • виробництво будівельних матеріалів;
 • виробництво готових металевих виробів;
 • виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
 • виробництво електричного устатковання;
 • виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.;
 • виробництво автотранспортних та транспортних засобів;
 • виробництво меблів;
 • виробництво ігор та іграшок;
 • будівництво будівель, споруд;
 • оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
 • роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
 • готельні , туристичні послуги та послуги харчування;
 • послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових частин;
 • діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
 • наземний і трубопровідний транспорт;
 • державне управління загального характеру, соціально – економічне управління;
 • освіта;
 • охорона здоров’я.

Перелік документів, які подаються суб’єктами господарської діяльності для оформлення сертифікату на систему управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:

 • Заявка на проведення сертифікацію
 • Опитувальна анкета;
 • Документ про структуру підприємства;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію або Довідка про внесення до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 • Перелік технологічних процесів виробництва;
 • Технічні умови на виробництво (продукції);
 • Конструкторська документація на продукцію;
 • Стандарти, методики, інструкції згідно сфери вживання (виробництва продукції).

Вартість робіт по сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та методик розрахунку вартості робіт з сертифікації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Вартість робіт із сертифікації систем управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначені терміну аудиту в ОС визначають час, якій необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління.

При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

-вимоги стандарту на систему управління;
-розмір та кількість філій організації заявника;
-складність виробництва (послуг) заявника;
-залучення зовнішніх виконавців;
-результати попередніх аудитів.

Під час процедури сертифікації персонал органу сертифікації керується Положенням про орган сертифікації та внутрішніми інструкціями стосовно перевірки та оцінки системи управління.

Заявка та опитувальна анкета на проведення робіт з СУЯ.

Більш детальну інформацію стосовно сертифікації систем управління якістю відповідно до міжнародних стандартів Ви можете отримати у відділенні «Центр підтвердження відповідності продукції» ДП “Волиньстандартметрологія” за адресою: м. Луцьк, вул. Світла, 4.

тел. (0332) 78-72-54 – Гриценюк Василь Іванович – заступник генерального директора hrytsenyuk@volynstandart.com.ua
тел. (0332) 78-72-55 – Винярчук Володимир Віталійович – начальник відділення “Центр з підтвердження відповідності продукції” quality@volynstandart.com.ua
тел. (0332) 78-72-55 – Акулов Олексій Іванович – аудитор з сертифікації систем управління якістю os038_ao@volynstandart.com.ua

Процедури розгляду скарг та апеляцій:

Порядок сертифікації СУЯ: