Сертифікація систем управління якістю

image_print

Орган з сертифікації систем управління ДП “Волиньстандартметрологія” акредитований Національним агентство з акредитації України відповідно до вимог – ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту (атестат акредитації № 8O127 від 24.04.2018р.), на виконання робiт із сертифікації систем управління якістю згідно з сферою акредитації.

Перелік документів, які подаються суб’єктами господарської діяльності для оформлення сертифікату на систему управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:

  • Заявка на проведення сертифікацію
  • Опитувальна анкета;
  • Документ про структуру підприємства;
  • Свідоцтво про державну реєстрацію або Довідка про внесення до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
  • Перелік технологічних процесів виробництва;
  • Технічні умови на виробництво (продукції);
  • Конструкторська документація на продукцію;
  • Стандарти, методики, інструкції згідно сфери вживання (виробництва продукції).

Вартість робіт із сертифікації систем управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначені терміну аудиту в ОС визначають час, якій необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління.

При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

-вимоги стандарту на систему управління;
-розмір та кількість філій організації заявника;
-складність виробництва (послуг) заявника;
-залучення зовнішніх виконавців;
-результати попередніх аудитів.

Під час процедури сертифікації персонал органу сертифікації керується Положенням про орган з сертифікації та внутрішніми інструкціями стосовно перевірки та оцінки системи управління.

Заявка та опитувальна анкета на проведення робіт з СУЯ.

Інформація про анульовані сертифікати на системи управління.

Більш детальну інформацію стосовно сертифікації систем управління якістю відповідно до міжнародних стандартів Ви можете отримати у відділенні «Центр підтвердження відповідності продукції» ДП “Волиньстандартметрологія” за адресою: м. Луцьк, вул. Світла, 4.

тел. (0332) 78-72-54 – Гриценюк Василь Іванович – заступник генерального директора hrytsenyuk@volynstandart.com.ua
тел. (0332) 78-72-55 – Винярчук Володимир Віталійович – начальник відділення “Центр з підтвердження відповідності продукції” quality@volynstandart.com.ua

Процедури розгляду скарг та апеляцій:

Порядок сертифікації СУЯ:

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.