Система управління безпечністю харчових продуктів HACCP

image_print

Орган з сертифікації систем управління ДП “Волиньстандартметрологія” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог – ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту (атестат акредитації № 8O127 від 24.04.2018р.), на виконання робiт із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів згідно з сферою акредитації

Перелік документів, які подаються суб’єктами господарської діяльності для оформлення сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007:

  1. Заявка на проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;
  2. Опитувальна анкета;
  3. Структурна схема організації-заявника, яка включає основні і допоміжні підрозділи, інженерні й адміністративні служби із зазначенням зв’язків між ними;
  4. Політика щодо безпечності харчових продуктів;
  5. Нормативна та технічна документація;
  6. План (плани) управління безпечністю харчових продуктів;
  7. Документи та протоколи стосовно планування СУБХП;
  8. Задокументовані методики.

Вартість робіт із сертифікації систем управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначені терміну аудиту в ОС визначають час, якій необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління.

При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

-вимоги стандарту на систему управління;
-розмір та кількість філій організації заявника;
-складність виробництва (послуг) заявника;
-залучення зовнішніх виконавців;
-результати попередніх аудитів.

Під час процедури сертифікації персонал органу сертифікації керується Положенням про орган сертифікації та внутрішніми інструкціями стосовно перевірки та оцінки системи управління.

Заявка та опитувальна анкета на проведення робіт з СУБХП.

Більш детальну інформацію стосовно сертифікації систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до міжнародних стандартів Ви можете отримати у відділенні «Центр підтвердження відповідності продукції» ДП “Волиньстандартметрологія” за адресою: м. Луцьк, вул. Світла, 4.
тел. (0332)
78-72-54 – Гриценюк Василь Іванович – заступник генерального директора
тел. (0332) 78-72-55 – Винярчук Володимир Віталійович – начальник відділення «Центр з підтвердження відповідності продукції»
тел. (0332) 78-72-55 – Хінцінська Тетяна Миколаївна – аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

Процедури розгляду скарг та апеляцій:

Порядок сертифікації СУБХП:

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.