Акредитація НААУ

image_print

Орган з сертифікації ДП ”Волиньстандартметрологія” відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2012 акредитований Національним агентством з акредитації України на право:

 1. Проведення оцінювання продукції вимогам наступних технічних регламентів:
 • технічний регламент безпеки машин;
 • технічний регламент з підтвердження відповідності щодо безпечності іграшок;
 • технічний регламент засобів індивідуального захисту;
 • технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд.

Атестат про акредитацію № 1О199 з терміном дії до 07.09.2024 р.Акредитація НААУ

 1.  Проведення робіт по сертифікації в наступних сферах:
 • Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби;
 • Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками;
 • Обладнання металообробне та деревообробне;
 • Обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
 • Дорожні транспортні засоби (ДТЗ), їх складові частини та приладдя;
 • Послуги по ремонту та технічному обслуговуванню ДТЗ;
 • Техніку сільськогосподарську, автонавантажувачі;
 • Будівельні матеріали, вироби та конструкції;
 • Засоби індивідуального захисту;
 • Техніка сільськогосподарська; трактори малогабаритні;
 • Харчової продукції та продовольчої сировини;
 • Палива твердого та біопалива;
 • Регулювальне обладнання для низької напруги;
 • Іграшки.

Використовуються наступні схеми сертифікації продукції:

№1. Сертифікація партії продукції (одиничних виробів);
№2. Сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду;
№3. Сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва;
№4. Сертифікація продукції серійного виробництва з атестацією виробництва;
№5. Сертифікація продукції серійного виробництва з сертифікацією (оцінкою) системи якості.
№6. Сертифікація послуг.

Надаємо відповіді на запити організацій та фізичних осіб, щодо сертифікації промислової продукції.

Залежно від схеми сертифікації і виду продукції до заявки додаються:
– нормативні документи;
– технічна та експлуатаційна документація;
– копії протоколів випробувань (в т.ч. сертифікаційних) на продукцію, сировину, комплектуючі отримані раніше;
– документи про походження продукції;
– товаросупровідна документація (при необхідності);
– висновки контролюючих організацій (МОЗ, пожежників).

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному передбачає:

Залежно від схеми сертифікації і виду продукції до заявки додаються:
– нормативні документи;
– технічна та експлуатаційна документація;
– копії протоколів випробувань (в т.ч. сертифікаційних) на продукцію, сировину, комплектуючі отримані раніше;
– документи про походження продукції;
– товаросупровідна документація (при необхідності);
– висновки контролюючих організацій (МОЗ, пожежників).

 • розгляд заявки, аналіз представленої документації і ухвалення рішення за заявкою;
 • підготовка та підписання договорів;
 • відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань;
 • випробування продукції;
 • обстеження (або атестація, або сертифікація /оцінка/ системи якості), якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • аналіз результатів оцінювання,випробувань;
 • підготовка та видача сертифікатів відповідності (оформлення відмови), укладання ліцензійної угоди і занесення сертифікату відповідності до реєстру ОС.
 • технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;

Заявку на сертифікацію продукції може подати будь-яка організація незалежно від форми власності.

Заявником на сертифікацію продукції серійного виробництва може бути лише виробник продукції, як юридична особа, яка діє від свого імені або через посередника. При цьому посередник повинен надати доручення з зазначенням конкретних видів робіт які доручає йому проводити виробник, а також підтвердження виробника про прийняття на себе тих же зобов’язань, що Ії надає замовник.

Термін дії сертифікату не продовжується. Після закінчення терміну дії сертифікату відповідності (на серійне виробництво) замовником подається нова заявка на сертифікацію.

Орган із сертифікації може припинити дію (скасувати) або зупинити дію сертифіката відповідності:

за результатами технічного нагляду якщо:
– виявлено невідповідності продукції вимогам за показниками безпеки;
– порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, маркування, тощо;
– внесення виробником змін до складу, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам без попереднього узгодження з органом із сертифікації;
– у випадку надходження від споживачів або контролюючих органів інформації, яка вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам підтвердженим сертифікацією, та підтвердження даної інформації в процесі проведення позачергового технагляду.

Детально ознайомитися з порядками сертифікації конкретних видів продукції можна в ДП “Волиньстандартметролії”.

Зобов’язання замовників щодо проведення сертифікації продукції в органі сертифікації ДП «Волиньстандартметрологія»

В загальному випадку зобов’язання замовників передбачають:
– виконувати сертифікаційні вимоги (в т.ч. вимоги до продукції, які виконує замовник, як умову отримування або підтримування сертифікації), зокрема, запроваджувати відповідні зміни, що були повідомлені органом з сертифікації;
– маркувати знаком відповідності технічним регламентам (якщо це стосується вимоги технічного регламенту);
– при сертифікації продукції, що знаходиться в тривалому виробництві, сертифікована продукція має відповідати вимогам встановлених в стандартах або в інших нормативних документах, визначених схемою сертифікації;
– запроваджувати усі необхідні заходи для провадження оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечення документів та записів для розгляду і забезпечення доступу до відповідного устатковання, ділянок, підрозділів, персоналу та субпідрядників клієнта;
– запроваджувати усі необхідні заходи для розгляду скарг;
– запроваджувати усі необхідні заходи для участі спостерігачів (за потреби);
– робити заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації;
– не використовувати сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;
– у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, Замовник припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення сертифікаційних документів), та виконує інші необхідні дії;
– якщо Замовник надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації;
– посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, Замовник виконує вимоги органу з сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації;
-виконувати всі вимоги, що визначені схемою сертифікації щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції, в т.ч.:
а) власник знака відповідності третьої сторони повинен відповідати за юридичний захист знака від несанкціонованого використання;
б) власник знака відповідності третьої сторони повинен:
1) мати правила використання знака.
2) вживати заходів щодо мінімізації непорозумінь і нечіткості щодо знака відповідності третьої сторони, які можуть призвести до зниження ефективності його використання.
3) мати правила для забезпечення того, щоб знак відповідності третьої сторони та будь яка супутня інформація не вводили в оману, та здійснювали дії проти їх використання з метою дезорієнтації.
4) вживати заходів щодо захисту знака відповідності третьої сторони та відстежувати його використання або зловживання ним;
5) здійснювати дії щодо намірів зловживання знаком відповідності третьої сторони, зокрема відкликання знака або відповідну юридичну дію.
6) вживати заходів щодо всіх скарг стосовно використання знака відповідності третьої сторони та вести їх облік.
в) при передачі власником знака третьої сторони дозволу на використання знака іншому власнику, обов’язкова угода повинна бути укладена згідно з правилами, зазначеними вище);
– зберігати записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам, та робити ці записи доступними органу з сертифікації, за необхідності, та вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам, а також документувати виконані дії;
– невідкладно повідомляти орган з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати сертифікаційним вимогам (в т.ч. зміни, що охоплюють наступні області:
а) юридичний, комерційний, організаційний статус або право власності;
б) організація та керівництво (ключові керівники, персонал, який приймає рішення, або технічний персонал);
в) модифікація продукції або виробничого процесу;
г) контактна адреса і виробничі площадки;
д) суттєві зміни в системі управління якістю.

Інформація, щодо розгляду скарг та апеляцій при проведенні робіт з сертифікації продукції в органі сертифікації ДП «Волиньстандартметрологія».

Розгляд апеляцій.
В загальному випадку процедура розгляду апеляцій замовників, щодо проведення робіт з сертифікації продукції в органі сертифікації ДП «Волиньстандартметрологія» передбачає:
1. Заявник повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифікації ДП «Волиньстандартметрологія» не пізніше одного місяця від дня отримання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дію прийнятого рішення.
2. Апеляція підписується керівником підприємства-заявника або його заступником і надсилаються до органу з сертифікації рекомендованим або цінним листом чи вручаються під розписку.
3. Для розгляду кожної апеляції створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується керівником органу з сертифікації.
4. Апеляція розглядається апеляційною комісією конфіденційно не пізніше одного місяця від дня її надходження до органу з сертифікації.
5. Заявник має право бути заслуханим на засіданні апеляційної комісії.
6. Під час прийняття рішення щодо апеляції повинні бути присутні лише члени апеляційної комісії в повному складі.
7. Документи надаються членам апеляційної комісії органом з сертифікації не пізніше, як за два тижні до засідання комісії.
8. Якщо до апеляції не додано всі документи, необхідні для її розгляду, апеляційна комісія через орган сертифікації виставляє заявнику відповідну вимогу із зазначенням терміну їх подання, який не може бути менший п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу.
9. При цьому перебіг терміну розгляду претензій зупиняється до отримання недоданих документів або закінчення терміну їх подання.
10. Якщо недодані заявником документи у встановлений термін не надійшли, апеляція розглядається за наявними документами.
11. Якщо під час розгляду апеляції виникає необхідність ще раз перевірити якість (комплектність) забракованої продукції (послуги), термін розгляду апеляції продовжується до двох місяців від дня її надходження до органу з сертифікації.
12. Апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:
– видати сертифікат;
– відмовити у видачі сертифіката;
– скасувати виданий сертифікат.
13. Рішення апеляційної комісії у письмовій формі доводиться до відома заявника та органу з сертифікації.
14. Рішення апеляційної комісії, підписане усіма членами комісії, надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
15. Якщо претензію за апеляцією відхилено повністю чи частково, заявникові повертаються оригінали документів отриманих з апеляцією, а також надіслано документи, що обґрунтовують відхилення, якщо вони відсутні у заявника.
16. В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутись до суду.

Розгляд скарг.
В загальному випадку процедура розгляду скарг замовників при проведенні робіт з сертифікації продукції в органі сертифікації ДП «Волиньстандартметрологія» передбачає:
1. Скаргу оцінюють з погляду таких критеріїв, як суттєвість, наслідки для безпеки, складність, вплив, а також потреба та можливість виконання не­гайної дії.
2. На підставі відповідного ретельного розглядання орган сертифікації запропоновує спосіб реа­гування, наприклад, вирішення проблеми та запобігання її виникненню в майбут­ньому. Якщо скаргу неможливо негайно розв’язати, тоді опрацювують у передбачений спосіб, щоб якнайшвидше довести її до результативного розв’язання.
3. Орган сертифікації повідомляє скаржника відразу після прийняття рішення чи вибору дії.
4. Якщо скаржник погоджується із запропонованим рішенням або запропонованою дією, тоді рішення чи дію треба виконати та зареєструвати в формі реєстрації розглядання скарги .
5. Якщо скаржник відхиляє запропоноване рішення чи запропоновану дію, тоді скарга залишається відкритою. Скарга реєструється в органі сертифікації, а скаржника інформують про наявні альтернативні форми внутрішнього та зовнішнього звернення.
6. Хід розглядання скарги відстежується доти, доки всі прийнятні внутрішні та зовнішні варіанти звернення не буде вичерпано або скаргу не буде задоволено.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.