Сертифікація

Сертифікація  — діяльність уповноважених органів з підтвердження відповідності товару, роботи, послуги не обов’язковим (ст.1 ЗУ “Про стандартизацію”) вимогам стандарту і видачі документа відповідності. Для сертифікації продукції використовуються різні нормативно-технічні документи, стандарти, а щодо експортної продукції, крім перерахованих, міжнародні і національні стандарти інших країн.

Сертифікація (англ. Certification) – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавчим вимогам.

Основні положення щодо сертифікації визначено Міжнародною організацією по стандартизації (ІСО) в постанові «Управління системою знаків відповідності стандарту і їх значення для споживачів» (13-1977), «Кодекс принципів по системах сертифікації третьої сторони і відповідних стандартів» (16-1978), а також у рекомендаціях по сертифікації, підготовлених ІСО разом з багатьма міжнародними торговельними організаціями й опублікованими в 1980 році.

ДП „Волиньстандартметрологія”, відповідно до чинного законодавства України, призначене та уповноважене як Орган з сертифікації продукції та послуг в державній системі сертифікації (свідоцтво про призначення та уповноваження органу № UA.P.038, № UA.PN. 038, наказ № 385 від 04.04.2014р.) і призначений, як Орган з сертифікації систем управління якістю (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1176 від 04.10.2013р.) та Органом із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів у державній системі сертифікації за реєстраційним номером UA.MQ.045 (наказ Мінекономрозвитку України №1602 від 04.12.2015р.)

Сертифікована на підприємстві система управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 гарантує високий технічний рівень, доступність, об’єктивність та достовірність надання послуг, а також дає можливість проводити сертифікацію продукції, робіт, послуг та систем управління.

Роботи з сертифікації продукції та послуг виконуються 12 аудиторами та кандидатами в аудитори.

Орган з сертифікації, згідно з галуззю акредитації, сертифікує харчову продукцію і продовольчу сировину, тютюнові вироби, косметику, шкільні та канцелярські товари, фарфоровий, фаянсовий та керамічний посуд, дорожні транспортні засоби, нафтопродукти, будівельні матеріали і конструкції, технологічне, електропобутове і аналогічне обладнання, послуги автосервісу, громадського харчування, готельні і туристичні та інші послуги. Наявність акредитованого в НААУ відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр», висока культура обслуговування, оперативність в роботі дають можливість надання якісних послуг усім суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

Сертифікація продукції, послуг та систем управління.

ДП “Волиньстандартметрологія”, як орган з сертифікації здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • сертифікація продукції, послуг;
 • проведення робіт по визнанню іноземного сертифікату;
 • виконання робіт з сертифікації систем управління якістю;
 • виконання робіт з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;
 • надання інформації щодо сертифікації продукції.

Номенклатура призначення органу з сертифікації продукції та послуг включає:

 • електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби; ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками;
 • обладнання металообробне та деревообробне;
 • обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
 • посуд ( посуд з фарфору та фаянсу, керамічний, майоліковий, гончарний);
 • дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя;
 • харчову продукцію та продовольчу сировину;
 • послуги з тимчасового розміщення та послуги харчування;
 • послуги по ремонту та технічному обслуговуванню ДТЗ;
 • нафтопродукти;
 • техніку сільськогосподарську, автонавантажувачі;
 • будівельні матеріали, вироби та конструкції;
 • товари з паперу, зошити шкільні та канцелярські;
 • рослини та насіння;
 • засоби індивідуального захисту;
 • косметичні товари та ефірні олії;
 • товари легкої промисловості;
 • трактори малогабаритні;
 • велосипеди, дитячі коляски;
 • підіймальні споруди та кранова продукція (автонавантажувачі);
 • мийні засоби;
 • меблі;
 • іграшки

За зверненнями виробників, Орган сертифікації ДП “Волиньстандартметрологія”, проводить добровільну сертифікацію всіх видів харчової продукції та продовольчої сировини.

Сертифікаційні випробування зразків продукції проводяться у Відділенні «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» ДП “Волиньстандартметрологія” або в інших акредитованих НААУ лабораторіях. Орган по сертифікації співпрацює з 19-ма випробувальними лабораторіями, які акредитовані в НААУ.

Оплата робіт з сертифікації продукції та послуг здійснюється згідно із затвердженими калькуляціями вартості виконаних робіт, на договірній основі.

КАТАЛОГ ПОСЛУГ