ПОСЛУГИ

Послуги — це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

В комерції — трудова доцільна діяльність, результати якої відображаються у корисному вартості. Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

Послуги входять до третинного сектора економіки, який став провідним у розвинутих країнах в епоху постіндустріалізму.

Послуги є об’єктом цивільних прав.

Серед чинників, що стимулюють розвиток ринку послуг, домінуючими є прискорений розвиток науково-технічного прогресу та пов’язане з інтенсифікацією виробництва зростання прибутків населення.

У сучасному суспільстві сфера послуг, задовольняючи широкий спектр суспільних та індивідуальних потреб, сприяє ефективному розвитку економічних і соціальних відносин.

Невіддільність послуг — одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання, в цьому полягає їх недовговічність. Непостійність якості послуг полягає в тому, що їхня якість може дуже сильно змінюватися залежно від того, хто, коли, де і як їх надає.

В міжнародній торгівлі розглядають понад 600 різновидів послуг, об’єднаних в  класифікаційні групи.

Послуги виробничі — нематеріальний результат виробничої діяльності, що виявляється безпосередньо у виді діяльності, спрямованої на зміну споживчих властивостей продукції.

На якість послуги впливають час і місце надання, кадровий склад, рівень кваліфікації, досвід, психологічні особливості, навіть стан здоров’я та настрій виробника послуги. Особисті властивості споживача також впливають на оцінку якості отриманої послуги.