Безпека на дорогах - оновлена серія стандартів щодо функціональної безпеки автомобільної електроніки

Безпека на дорогах – оновлена серія стандартів щодо функціональної безпеки автомобільної електроніки

image_print

Автомобілі пройшли довгий шлях з часу появи двигунів внутрішнього згоряння століття тому та вікон, що опускаються вручну. Здаєтьтся, що нині все робиться одним натиском кнопки або простою голосовою командою. Електроніка відкрила нові можливості приголомшливому набору функціоналу транспортних засобів, і технології продовжують з’являтися знову і знову.

У сучасному світі, коли технології автотранспортних засобів просуваються вперед прискореними темпами, найважливішої уваги заслуговує їх безпека.

З метою підтримки галузі на передових позиціях була оновлена серія міжнародних стандартів щодо функційної безпеки електричних і електроних систем у дорожньо-транспортних засобах ISO 26262 «Дорожньо-транспортні засоби. Функціональна безпека».

Основними завданнями серії стандартів ISO 26262 є формулювання рекомендацій і вимог щодо функційної безпеки електричних і електронних систем у нинішніх дорожньо-транспортних засобах.

Таким чином, серію оновлено для адаптації до нових технологій, які швидко розвиваються, а також відповідності до великої кількості додатків.

Функціональна безпека електричних і електронних систем у дорожньо-транспортних засобах має велике значення для загальної якості та безпеки продукції, а також для репутації виробника. Отже, серія стандартів ISO 26262 є корисним інструментом в автомобільній промисловості щодо забезпечення безпеки транспортних засобів і досить універсальною для впровадження інновацій.

Функціональні характеристики безпеки є невідємною частиною кожного етапу розроблення автомобільної продукції, починаючи зі специфікацій і проектування, та закінчуючи впровадженням, інтеграцією та перевіркою, затвердженням і кінець кінцем випуском продукції. ISO 26262 визначає функціональну безпеку для всіх автомобільних і пов’язаних з електробезпекою систем упродовж усього життєвого циклу, включаючи розвиток, виробництво, послуги та виведення з експлуатації.

Серія стандартів також містить деталізацію спеціалізованих автомобільних ризик орієнтованих підходів для визначення їхніх класів, відомих як автомобільні рівні цілісності безпеки (ASILs), які формують шляхом здійснення аналізу ризика потенційних небезпек на основі серйозності, ймовірності впливу і збереження водієм контролю над транспортним засобом.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.