Затверджено вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів

Затверджено вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів

image_print

Міністерством аграрної політики та продовольства України видано наказ №118 від 12.03.2019 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 07.06.2019 року за № 593/33564, яким затверджено «Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів» (НАКАЗ).

Головною метою цього наказу є запровадження належної практики виробництва, переробки та введення в обіг молока та молочних продуктів, встановлюють критерії до сирого молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг, а також встановлення єдиних вимог, адаптованих до норм ЄС.

Ці Вимоги обов’язкові для всіх операторів ринку незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою та введенням в обіг молока та молочних продуктів.

Слід відмітити, що нові вимоги застосовуватимуться до експортерів одразу після набрання чинності наказу. До всіх інших операторів ринку молока і молочних продуктів вимоги, затверджені наказом, застосовуватимуться з 1 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів критеріїв, які поступово знижуватимуться вже з 2020 року.

При цьому, наказ не стосується власників корів, які готують в домашніх умовах харчові продукти з молока з метою приватного домашнього споживання.

Наказ набрає чинності з дня його офіційного опублікування.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.