Затверджено Перелік національних стандартів на відповідність вимогам ТР законодавчо регульованих ЗВТ

Нові надходження нормативних документів у липні

image_print

Ч.ч.

Позначення НД

Назва НД

1. ДСТУ ГОСТ 1760:2018 (ГОСТ 1760-2014, IDT) Підпергамент. Технічні умови
2. ДСТУ 3136:2017 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови
3. ДСТУ ISO 105-J02-2001/ГОСТ ИСО 105-J02-2002 Текстиль. Випробовування на стійкість забарвлення. Частина J02. Метод оцінювання білості за допомогою приладу
4. ДСТУ EN 530:2017 (EN 530:2010, IDT) Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробовування
5. ДСТУ EN 61310-2:2017 (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT) Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування
6. ДСТУ EN 61310-3:2016 (EN 61310-3:2008, IDT) Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування
7. ДСТУ 7099:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання органолептичних показників, об’єму продукції та герметичності закупорювання
8. ДСТУ 7153:2010 Мінеральні та питні води, розлиті в полімерні пляшки марки ПЕТФ. Метод визначення діоксиду вуглецю
9. ДСТУ EN 143:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)
10. ДСТУ EN 167:2017 (EN 167:2001, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробування оптичні
11. ДСТУ EN 379:2017 (EN 379:2003 + A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри
12. ДСТУ EN 1032:2014 Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації
13. ДСТУ EN 13402-3:2018 (EN 13402-3:2017, IDT) Одяг. Познаки розмірів. Частина 3. Етикетування розмірів на основі вимірів тіла та інтервалів
14. ДСТУ EN 15193-1:2017 (EN 15193-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги до освітлення. Частина 1. Технічні характеристики, Модуль М9
15. ДСТУ EN ISO 20643:2013 Механічна вібрація. Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації
16. ДСТУ ISO/TS 21098:2009 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів i продуктів з їхнім вмістом. Додаткові процедури та інформація щодо методів аналізування на основі нуклеїнової кислоти, описаних в ISO 21569, ISO 21570, ISO 21571
17. ДСТУ ГОСТ 2184:2018 (ГОСТ 2184-2013, IDT) Кислота сірчана технічна. Технічні умови
18. ДСТУ ГОСТ 9142:2019 (ГОСТ 9142-2014, IDT) Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови
19. ДСТУ-Н ISPM 11:2015 Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів
Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.