Розроблено міжнародний стандарт з управління людськими ресурсами

Розроблено міжнародний стандарт з управління людськими ресурсами

image_print

Ефективність функціонування організації залежить від людських ресурсів, причому трудові ресурси компанії часто складають найбільшу частину витрат. Але вимірювання реальної віддачі від інвестицій в них ставало непростою справою. Ситуація змінилася після розробки першого міжнародного стандарту з оцінки людського капіталу, – повідомляє Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).

Добре відомо, що ефективні стратегії в галузі людських ресурсів можуть позитивно впливати на ефективність діяльності організацій. Актуальність впровадження даних стратегій обумовлена тим, що витрати на людські ресурси складають до 70% витрат всієї організації.

Існують різні системи управління персоналом, націлені на підвищення реальної віддачі від інвестицій в людський капітал, але вони є відмінними в різних країнах, що ускладнює точний порівняльний аналіз і відповідність на міжнародному рівні. Новий стандарт ISO надає узгоджені на глобальному рівні способи для вирішення даної проблеми.

ISO 30414 «Управління людськими ресурсами. Керівництво із внутрішньої і зовнішньої звітності людського капіталу» є першим міжнародним стандартом, який дозволяє організаціям отримувати чітке уявлення про реальний внесок людських ресурсів. Стандарт, який можна застосовувати до підприємств усіх типів і розмірів, містить рекомендації в галузі діяльності людських ресурсів, таких як організаційна культура, наймання і плинність кадрів, продуктивність, здоров’я і безпека, а також лідерство.

Рон Маккінлі, голова технічного комітету ISO/TC 260 «Управління персоналом», який розробив стандарт, заявив, що новий стандарт ISO 30414 дозволить оцінювати вплив на персонал і допоможе максимізувати внесок співробітників в довгостроковій перспективі.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.