Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та державне підприємство «Волиньстандартметрологія» підписали Меморандум про співпрацю

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та державне підприємство «Волиньстандартметрологія» підписали Меморандум про співпрацю

image_print

Враховуючи взаємну зацікавленість й усвідомлюючи необхідність координації дій в напрямку енергоефективності та енергозбереження, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та Державне підприємство «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» підписали Меморандум про співпрацю.

Слід зазначити, що сторони представляли: проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Максим Олегович Карпаш та генеральний директор ДП «Волиньстандартметрологія» Богдан Павлович Шиба.

Представники домовились, що будуть співпрацювати в напрямку навчальної, навчально-методичної роботи та взаємного обміну досвідом для поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також оцінки відповідності продукції та послуг.

Зокрема, до основних завдань співпраці, які визначені в документі, слід віднести: підготовка та атестація університетом представників підприємства по напрямку «Енергоаудитор або фахівець з обстеження інженерних систем», які мають провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем; надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань по енергоаудиту та робіт із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем за участю спеціалістів обох сторін; спільна організація наукових і науково-технічних конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель та оцінки відповідності продукції та послуг.

Також відзначимо, що генеральний директор ДП «Волиньстандартметрологія» Богдан Шиба пройшов в ІФНТУНГ навчання з професійної підготовки енергоаудиторів та отримав кваліфікаційні атестати з обстеження інженерних систем та проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.