06 березня

Мінекономрозвитку України визначено основні перспективні напрями діяльності у сфері технічного регулювання у 2017 році

Мінекономрозвитку у сфері технічного регулювання у 2017 році вбачаються:

1. Визнання системи технічного регулювання України на міжнародному рівні (здійснення підготовчих заходів до підписання Угоди АСАА для окремих видів продукції між Україною та ЄС).
2. Реалізація заходів Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, передбачених на 2017 рік.
3. Прийняття 1000 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими методами “перекладу” і “підтвердження”.
4. Створення, удосконалення та звірення національних еталонів;
5. Уповноваження суб’єктів господарювання на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та проведення моніторингу їх відповідності вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та критеріям, яким вони повинні відповідати;
6. Вжиття заходів для набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA);
7. Проведення аналізу нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ), що потребують приведення у відповідність до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, та доведення цієї інформації до Кабінету Міністрів України з метою забезпечення внесення ЦОВВ відповідних змін до нормативно-правових актів.
8. Прийняття нових та приведення технічних регламентів України у відповідність з актами законодавства ЄС. У 2017 році планується прийняти 21 технічний регламент (12 нових та 9 змін до діючих технічних регламентів), з них за прийняття 4 технічних регламентів відповідає Мінекономрозвитку (3 зміни до діючих технічних регламентів та 1 новий технічний регламент).
9. Посилення інституційної спроможності національних органів акредитації та стандартизації, органів з оцінки відповідності та органів ринкового нагляду в рамках реалізації проекту Twinning “Посилення спроможності Українського національного органу стандартизації шляхом наближення до норм та стандартів ЄС” та довгострокового проекту технічної допомоги ЄС “Подальша регуляторна гармонізація між ЄС та Україною в сфері технічних бар’єрів в торгівлі”.
10. Модернізація еталонного, випробувального та вимірювального обладнання.
11. Проведення дворівневої просвітницької кампанії на центральному та регіональному рівнях та посилення зворотного зв’язку з бізнесом.

Розбудова системи технічного регулювання на принципах, які діють в Європейському Союзі, зокрема, приведення правил і процедур української системи технічного регулювання у відповідність до міжнародної та європейської практики, посилення інституційного розвитку країни з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері технічного регулювання сприятимуть підвищенню рівня соціальної стабільності та добробуту країни, подальшому розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва з країнами Європейського Союзу, а також усуненню технічних бар’єрів в торгівлі.

Джерело: me.gov.ua
Департамент технічного регулювання


На головнy