31 січня

Колектив ДП «Волиньстандартметрологія» підвів підсумки роботи за 2016 рік та одноголосно прийняв внесення змін у колективний договір на 2016-2020 роки

Вчора, в ДП «Волиньстандартметрологія», під головуванням в.о. генерального директора Б.П.Шиби, відбулися збори трудового колективу підприємства з порядком денним: 1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом за 2016 рік. 2. Внесення змін до Колективного договору на 2016-2020 роки у зв’язку з внесення змін та доповнень до Галузевої угоди в сфері технічного регулювання між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і профспілкою машинобудівників та приладобудівників України на 2016-2020 роки.

 Про результати фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом за 2016 рік доповідала заступник генерального директора Т.А.Єрко, яка інформувала, що за звітний період підприємство працювало стабільно, виконуючи планові показники по реалізації платних робіт, послуг та прибутку від основної діяльності. Підприємством у 2016 році забезпечено виконання всіх показників фінансового плану. План по доходу від реалізації робіт (послуг) виконаний на 118,2%, понад план реалізовано послуг на суму більше ніж 2,1 млн.грн. Витрати, пов'язані зі сплатою податків та обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів за рік склали більше 6,0 млн.грн. і збільшилися на 385,3 тис.грн. у порівнянні з плановим показником. Протягом 2016 року заробітна плата працівникам підприємства виплачувалася в терміни, які передбачені Колективним договором: двічі на місяць в грошовому виразі. Заборгованість по зарплаті, єдиному соціальному внеску та обов’язкових платежах до державного та місцевого бюджетів відсутня.

В результаті посилення контролю за використанням енергоресурсів підприємства та обліку показників витрат, у порівнянні з минулорічним періодом, на 14% скоротилися обсяги споживання води, використання електроенергії залишилося майже на рівні показника 2015 року, використання пального скоротилося на 4,0%.

Збори одноголосно визнали роботу адміністрації та трудового колективу задовільною.

 По другому питанню «Про внесення змін до Колективного договору на 2016-2020 роки у зв’язку з внесенням змін та доповнень до Галузевої угоди в сфері технічного регулювання між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і профспілкою машинобудівників та приладобудівників України на 2016-2020 роки», слухали Хінцінського Ю.Я. – голову профкому ДП "Волинь-стандартметрологія" . За спільну пропозицію від Адміністрації та профкому прийняти проект змін і доповнень до Колективного договору на 2016-2020 рр. на основі внесення змін та доповнень до Галузевої угоди у сфері технічного регулювання між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Профспілкою машинобудівників та приладобудівників України на 2016-2020 рр. працівники підприємства проголосували одноголосно та доручили підписати їх від адміністрації – в.о.генерального директора Богдану Шибі, а від профспілкової організації – голові профкому Юрію Хінцінському, зареєструвати зміни у встановленому порядку і повідомити про це ЦР "Машприлад" та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.


На головнy