30 січня

Увага! Шановні оператори ринку харчових продуктів: впровадження НАССР – це вимога законодавства України!

Ще з вересня 2015 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Цей Закон побудований на принципах та вимогах до безпечності харчових продуктів, які діють в ЄС. Положення нового Закону покладають значну відповідальність за виробництво безпечної продукції на виробників та передбачають розроблення, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (в англійській абревіатурі система НАССР, що розшифровується Hazard AnalysіsandCrіtіcal Control Poіnts).

Крім того, з вересня 2016 року набрали чинності нові «Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами» (розділ VII закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»). Зокрема, згідно з вимогами статтей 40-51 цього закону, оператори ринку зобов’язані дотримуватися гігієнічних вимог до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів; до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти; до рухомих та /або тимчасових потужностей; до транспортних засобів; до обладнання та інвентарю; до постачання води, до персоналу, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами, до безпосередньо харчових продуктів, до їх пакування тощо.

Згаданим вище Законом, з огляду на те, що впровадження систем управління потребує часу та матеріальних ресурсів, встановлено перехідні періоди залежно від того, належить суб’єкт господарювання до малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. Зокрема, для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) перехідний період закінчується вже 20.09.2017 року, а невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) - тягне за собою накладення штрафу. Нагадаємо розміри штрафних санкцій :
на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат,
на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.

Отож часу залишилося зовсім обмаль і аби уникнути зайвих проблем, необхідно було розпочати роботи по розробці та впровадженню систем управління безпечністю харчових продуктів ще вчора або негайно - сьогодні.

Шановні виробники харчових продуктів ! Нині вже увесь світ знає, що наявність на підприємстві діючої системи управління безпечністю харчових продуктів - це надійне підтвердження того, що виробник забезпечує всі умови, які гарантують стабільний випуск якісної і безпечної продукції.

НАССР — це потужна система, яка використовується для забезпечення безпечності протягом усього ланцюга виробництва і реалізації харчового продукту. Для впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи його виготовлення. Постає завдання застосовувати такі ж вимоги і до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції та роздрібної торгівлі.

Виробник, запровадивши систему НАССР отримує ряд переваг економічного та управлінського характеру. Зокрема, це:
 - системний підхід до забезпечення безпеки харчових продуктів;
 - оптимізація, як внутрішніх ресурсів, так і вздовж усього харчового ланцюжка;
 - можливість піддати аналізу на ризики усі заходи контролю;
 - поліпшення планування і зниження кількості подальших перевірок;
 - покращення через актуалізацію документації;
 - інтеграція стандарту ISO 22000 (ДСТУ ISO 22000) справляє позитивний вплив на репутацію організації;
 - підвищення довіри споживача до наданої продукції чи послуги.

До того ж, правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу. Таким чином вдається уникнути втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.

А сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000 (ДСТУ ISO 22000) дозволяє розширити коло замовників, споживачів та ділових партнерів.

До речі, наявність впровадженої системи управління безпечністю харчових продуктів – це обов’язкова умова участі в тендерних закупівлях, що проводяться Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

Державне підприємство «Волиньстандартметрологія» є органом із сертифікації систем управління, який призначено на проведення робіт із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007).

Ми маємо кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи (сертифіковані аудитори, які постійно проходять відповідні навчання) та здійснюємо індивідуальний підхід до кожного замовника.

Більш детальну інформацію стосовно розробляння, впровадження та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до міжнародних стандартів можна отримати у відділенні «Центр підтвердження відповідності продукції» ДП"Волиньстандартметрологія" за адресою:

м. Луцьк, вул. Лідавська,1
тел. (0332) 78-72-54 - Гриценюк Василь Іванович
 - начальник відділення «Центр з підтвердження відповідності продукції» 
тел.(0332) 78-72-55 - Хінцінська Тетяна Миколаївна - аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

На головнy