26 січня

Контролювання якості і безпечності готової продукції, її декларування або сертифікація (обов'язкова чи добровільна), запровадження та ефективне функціонування системи НАССР на підприємстві, – неможливі без проведення випробувань

Компетентну і об’єктивну перевірку продукції за широким спектром показників випробувань можна здійснити у відділенні «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» ДП«Волиньстандартметрологія».

Головною метою відділення є надання послуг з випробовувань продукції, які відповідають потребам наших замовників та задовольняють їх очікування щодо якості обслуговування. Достовірність випробовувань являється основою нашої діяльності.

Відділення НДАВЦ ДП «Волиньстандартметрологія», акредитоване Національним агентством з акредитації України (НААУ) на технічну компетентність та незалежність відповідно до вимог ДСТУISO/IEC 17025:2006 (атестат акредитації №2Н114 від 07.11.2014 року, дійсний до 02.11.2018 р.) на проведення випробувань, що проводяться згідно сфери акредитації, яка є додатком до атестату про акредитацію і гарантує виконання вимог стандарту ДСТУ ISO/ІEС 17025.

Щорічно діяльність відділення НДАВЦ перевіряється аудиторами НААУ на відповідність встановленим вимогам (останній інспекційний нагляд проведений у грудні 2016 року).

Випробування проводяться:
1. З метою обов’язкової або добровільної сертифікації продукції за направленням органу із сертифікації ДП „Волиньстандартметрологія”, який на основі отриманих результатів випробувань видає сертифікат відповідності.
2. За наданими заявками юридичних та фізичних осіб із зазначенням замовником необхідних для визначення показників продукції.
3. За зверненням органів державної влади.

Відділення НДАВЦ проводить випробування таких видів продукції:
харчова, сільськогосподарська продукція та продовольча сировина;
- фарфоровий, фаянсовий та керамічний посуд;
- тютюн та тютюнові вироби;
- косметичні товари;
- шампуні та піномийні засоби.

У харчовій, сільськогосподарській продукції та продовольчій сировині проводиться визначення:
- органолептичних та фізикохімічних показників, які характеризують споживчі властивості продуктів харчування (сухі речовини, волога, леткі речовини, жир, білок, загальний азот, фосфор, цукор, лактоза, редукувальні речовини, кофеїн, кислотність, лужність, масові концентрації вільних кислот, сивушного масла, альдегідів, естерів, об’ємна частка метанолу, нітритів, нітратів, гістаміну та багато інших);
- радіологічних показників (цезій-137, стронцій-90);
- залишкових кількостей пестицидів (хлорорганічних, фосфорорганічних, синтетичних піретроїдів, сім-тріазінової групи);
- мікотоксинів у зернових, бобових, горіхах, плодоовочевій продукції, молоці та молочних продуктах, овочевих соках, м'ясі та іншій продукції (патулін, дезоксинваленол, зеараленон,Т-2 токсин, афлатоксини М1 і В1, охратоксин А, сума афлотоксинів (B1, B2, G1, G2));
- нітрозамінів у м'ясі, м'ясопродуктах та рибі (нітрозодиметиламін, нітрозодиетиламін);
- визначення гормонів у м'ясних та молочних продуктах (естрадіол-17 β, диетилстільбестрол);
- харчових добавок (підсолоджувачі: сахарин, ацесульфам калію, аспартам; консерванти: бензоат натрію, бензойна кислота, сорбат калію, сорбiнова кислота, β-каротин);
- вмісту мікрокомпонентів у спиртах та горілчаних виробах;
- жирно-кислотного складу жирів;
- масової частки транс-ізомерів олеїнової кислоти у спредах, жирових сумішах, маргаринах, кондитерських жирах;
- наявності рослинного жиру у молочній продукції;
- токсичних елементів (ртуть, миш'як, свинець, кадмій, залізо, мідь, цинк, олово, нікель);

- вмісту антибіотиків у продуктах тваринного походження (тетрациклін, пеніцилін, стрептоміцин);

- мікробіологічних показників (мезофільні аеробні та факультативно- анаеробні мікроорганізми, бактерії групи кишкових паличок (БГКП), стафілококи, ентеробактерії, Bacillus cereus (Бацилюс цереус), клостридії, протей, синьогнійна паличка, лістерія, молочнокислі мікропорганізми, дріжджі, плісеневі гриби, ентерококи, патогенні мікропорганізми в т.ч. сальмонели, промислова стерильність та ін. показники);
-  вмісту генетично модифікованих організмів у харчових продуктах, продовольчій сировині та зерновій продукції (якісне та кількісне визначення).

У керамічному, фарфоровому та фаянсовому посуді визначаються токсичні елементи та фізико-хімічні показники.

Косметичні товари, шампуні та піномийні засоби досліджуються за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.

У тютюнових виробах проводиться визначення фізико-хімічних показників та вмісту пестицидів.

Окрім випробувань продукції відділення НДАВЦ:
- проводить стажування та навчання на робочому місці спеціалістів виробничих лабораторій підприємств;
- надає консультативну допомогу при розробці рецептур;
- надає консультативно-методичну допомогу з питань проведення випробувань продукції.

На сьогодні, відділення НДАВЦ ДП „Волиньстандартметрологія” співпрацює з понад шістьомастами підприємствами різних форм власності, органами державної влади. Замовниками по проведенню випробувань є вітчизняні та закордонні підприємства. Окрім волинських виробників до нас звертаються підприємства харчової промисловості Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Хмельницької та інших областей і м. Києва.

Будь-який споживач може звернутись до нас за допомогою у разі виникнення сумніву щодо якості придбаного ним товару, а для виробників будь-якої форми власності ми завжди є надійним помічником і партнером.

Наша адреса: м. Луцьк, вул. Лідавська,1, тел.: (0332) 78-45-68, начальник відділення – Хінцінський Юрій Ярославович.


На головнy