До уваги власників ТУ!

З набуттям чинності зміни №  4 до ДСТУ 1.6:2004  «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів» ДП «Волиньстандартметрологія» отримало право на анулювання реєстрації технічних умов у разі недотримання підприємством-власником ТУ вимог 3.11 ДСТУ 1.3:2004, а саме «…Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п‘ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ.…».

 У зв`язку з цим, власникам технічних умов необхідно  надавати  письмову інформацію щодо перевіряння технічних умов та завірену копію титульного аркуша технічних умов з відміткою про перевіряння в ДП «Волиньстандартметрологія»  або до підприємства, яке здійснило державну реєстрацію технічних умов,. У випадку невідповідності технічних умов вимогам 3.11 ДСТУ 1.3:2004 необхідно внести зміни до цих технічних умов або розробити технічні умови на заміну чинних та зареєструвати їх у встановленому порядку.

Інформація щодо анулювання технічних умов


На головнy