Декларування відповідності продукції – нова вимога на сучасному ринку.

Україна, вступивши до Світової організації торгівлі, взяла на себе зобов’язання реформувати національну систему технічного регулювання, а з набранням чинності цілого ряду Законів України «Про стандартизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про стандарти, технічні регла­менти та процедури оцінки відповідності» розпочалася адаптація національної системи технічного регулювання до міжнародних, передусім європейських, вимог.

У країнах ЄС вільне переміщення товарів здійснюється згідно з «Новим підходом» до технічної гармонізації і стандартизації (прийнятий Радою Європи 7 травня 1985 року) та «Глобальним підходом» у сфері оцінювання відповідності (прийнятий Радою Європи 21 грудня 1989 року). Такі підходи реалізують через відповідні інструменти – директиви ЄС, які також затверджує Рада Європи.

В Україні основну увагу зосереджено на гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими. Європейські директиви в нашій країні впроваджуються як технічні регламенти. Технічний регламент - це нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює обов’язкові вимоги з усунення загрози національній безпеці; захисту життя, здоров’я та майна людини; захисту тварин, рослин і довкілля та інше. Під кожний затверджений, у встановленому порядку, регламент оприлюднюється перелік національних стандартів, яким повинна відповідати певна продукція. Може бути таке, що одна і та ж продукція підпадає під дію декількох технічних регламентів.

В Україні уже зареєстровано понад 40 технічних регламентів. Всі вони стосуються різноманітних сфер. Це регламенти, що стосуються вимог до електропобутового обладнання, машин для харчової промисловості в т.ч. кухонних, обладнання з виробництва продукції, дерево - та металообробних верстатів, іграшок, будівельних виробів та інше. Є серед них і три регламенти, що стосуються медичних виробів та регламенти для деяких засобів вимірювальної техніки.

Коли йдеться про потенційно небезпечну продукцію, держава та споживач мають бути впевнені, що вона відповідає встановленим вимогам і має прийнятний, на сучасному етапі світової практики, рівень безпечності. Для цього встановлюють процедуру оцінювання відповідності органами із сертифікації, яка загалом передбачає визначення характеристик продукції, запевнення у відповідності. Відповідність продукції встановленим  вимогам підтверджується сертифікатом відповідності або декларацією про відповідність.Якщо процедура сертифікації знайома виробникам продукції чи імпортерам, то декларування -нове на сучасному ринку технічного регулювання.

Декларація відповідності (декларація) - це нова процедура підтвердження відповідності шляхом декларування відповідності технічним регламентам, в порівнянні з прийнятими раніше в Україні процедурами. Це документально  оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством. Складання декларації та її реєстрація є завершальним етапом послідовної роботи з оцінки відповідності продукції вимогам відповідних технічних регламентів (ТР).

Декларування стосується як виробників продукції так і імпортерів.

Декларація (декларація відповідності) складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, що відповідає за введення продукції в обіг. При цьому уповноважений представник і постачальник повинен бути резидентами України, офіційно уповноваженими виробником на введення продукції в обіг (розміщення на ринку) в Україну, і повинні нести повну відповідальність за відповідність продукції..

На Волині роботи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що включає і декларування, проводить Державне підприємство «Волиньстандартметрологія».

Що необхідно для декларування відповідності продукції вимогам ТР (технічного регламенту)?
Для декларування необхідно підготувати технічну документацію, яка є доказовою базою відповідності продукції вимогам ТР (технічного регламенту). До складу технічної документації повинні входити загальний опис продукції, мінімально необхідні документи зі складу конструкторської документації, що вимагаються для ідентифікації продукції і підтвердження її відповідності вимогам ТР, протоколи випробувань, сертифікати підтвердження типу та відповідності (в залежності від обраного модуля оцінки відповідності) та інші документи в відповідно до конкретних ТР.

Комплект документів, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам, встановленим технічним регламентом, повинен зберігатися в офіційно уповноваженого представника (постачальника) в Україну - резиденти України.

Що необхідно для реєстрації декларації про відповідність продукції вимогам ТР (технічного регламенту)?
Для реєстрації декларації необхідно звернутися до ДП «Волиньстандартметрологія» та подати заявку на реєстрацію декларації відповідності, приклавши до неї декларацію (оформлену відповідно до ТР) та документи що підтверджують обсяг і зміст технічної документації.

Увага! Якщо на декларовану продукцію поширюється дія кількох технічних регламентів, а призначеним органом до реєстру вноситься декларація про відповідність продукції по окремих з них, в такому разі в додаткових відомостях призначеним органом зазначається перелік технічних регламентів, яким повинна відповідати ця продукція.

Яка продукція і під які технічні регламенти підпадає? Які нормативні документи потрібно застосувати та як скласти декларацію про відповідність? В усьому розібратись Вам допоможуть у ДП «Волиньстандартметрологія»

Будемо раді допомогти Вам!

О.Сидун, контактний телефон (0332) 78-72-54 або 78-36-87
os038_so@mail.ru
ДП «Волиньстандартметрологія»


Назад

На головну