системи управління якістю – запорука успіху

В сучасних умовах продовжують формуватися цивілізовані взаємовідносини між товаровиробниками і споживачами. Зростає конкуренція на світових ринках, які потребують якісну та конкурентоспроможну продукцію та послуги.
Одним з кроків на шляху до покращення менеджменту є впровадження системи управління якістю, яка відповідає стандартам ISO серії 9000.

Що таке ISO 9000? Міжнародні стандарти серії ISO 9000 містять мінімальні вимоги, яким повинна відповідати організація робіт із забезпечення гарантії якості незалежно від того, яку саме продукцію випускає підприємство або які послуги воно надає.

Призначення системи управління якістю (СУЯ) — постійне покращення діяльності і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності організації на вітчизняному та світовому ринках.
Що ж у першу чергу визначає конкурентоспроможність будь-якого підприємства чи  організації? Звісно, їх здатність виготовляти продукцію або надавати послуги, які не тільки задовольняють вимоги споживача, але навіть перевищують їх очікування.
На сьогодні система управління якістю ISO 9001 — найбільш авторитетна в світі, і її використовують у більше ніж 1 000 000 організаціях у 161 країні.

В умовах жорсткої конкуренції гарантії якості роблять вирішальний внесок щодо вибору споживачем продукції або послуги тієї чи іншої компанії. Однією з таких гарантій є сертифікат на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2009 — це, перш за все, «візитна картка компанії», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують у компанії, керовані і перебувають під контролем керівництва компанії.

Переваги впровадження та сертифікації системи управління якістю відповідно до ISO 9001:
— ISO 9001 гарантує, що вищим керівництвом організації прийнятий стратегічний підхід до системи управління;
— залучення всіх співробітників організації до діяльності з покращення якості;
— безперервне удосконалення якості продукції та процесів;
— використання наукових підходів у вирішенні завдань;
— регулярна самооцінка;
— попередження причин дефектів;
— залучення інвестицій;
— усунення перешкод у торгівлі та виведення компанії на нові, зокрема міжнародні, ринки, розширення вже існуючих ринків збуту;
— сертифікація за ISO 9001 — корисний рекламний інструмент;
— сертифікація за ISO 9001 — сигнал усім зацікавленим сторонам, що ця компанія дотримується високих стандартів;
— сертифікація за ISO 9001 — економія Ваших грошей. Досвід показує, що в компаніях, які інвестували в сертифікацію своєї системи управління якістю за ISO 9001, спостерігається збільшення обсягів продажу і збільшується прибуток за активами;
— спрощення операцій і зменшення відходів. Система управління якістю ISO 9001 зосереджена на операційних процесах, що допомагає знижувати відходи підприємств та зменшувати кількість скарг клієнтів.

Практика зарубіжних і провідних вітчизняних підприємств свідчить, що задоволення вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 дозволяє забезпечити необхідний рівень якості і конкурентоспроможності продукції та послуг. Підприємства – виробники складної продукції починають вимагати наявність сертифікованих систем управління якості у своїх постачальників, звільняючи себе від витрат на вхідний контроль і з’ясування відносин по незадовільних постачаннях. Зрозуміло, що управляти якістю повинні всі, хто хоче зберегти конкурентоспроможність ринку.
На сьогодні в Україні діє національний стандарт ДСТУ ISO 9001 – 2009 «Система управління якістю. Вимоги», який є автентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

Відмінністю стандарту ДСТУ ISO 9001 є те, що він висуває вимоги до системи управління виробництвом, яка впливає на якість продукції і послуги підприємства. Система управління якості є частиною всієї системи управління організації і спрямована на задоволення всіх зацікавлених сторін, особливо споживачів продукції. Основними вимогами до системи управління якості є відповідність якості даної продукції вимогам нормативно – технічної документації, забезпечення стабільної якості виробництва або послуг.

Основу стандартів на системи управління якістю формують вісім принципів: орієнтація на замовника; Лідерство; залучення працівників; процесуальний підхід; системний підхід до управління; постійне поліпшення; прийняття рішень на підставі фактів; взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що пристосовані до діяльності будь – якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що випускається або наданих послуг. Текст стандарту не містить вимог до інших систем управління (фінансового, екологічного, техніки безпеки й охорони праці, тощо), але дозволяє організації інтегрувати свою систему управління якості до відповідних  вимог загальної системи управління.

В нинішній час, коли відбувається скасування ліцензування  більшої частини видів діяльності, сертифікат на систему управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 можна розглядати, як один з найбільш об’єктивних доказів стабільності і добропорядності підприємства. Під час організації державних закупівель і проведення тендерів наявність сертифікату на систему управління якістю на підприємстві, що виготовляє продукцію, товари або надає послуги, все частіше включається до переліку ключових вимог до претендента – учасника тендерних закупівель. При цьому компанії, у яких відсутній сертифікат на систему управління відповідно до ДСТУ ISO 9001, автоматично виключаються з учасників тендеру.
Більше того, в останній рік – два з’явилася нова тенденція. Якщо раніше сертифікати відповідності ДСТУ ISO 9001 вимагались в більшості випадків лише під час провадження зовнішньо – економічної діяльності, то зараз ситуація змінилась – потребує їх наявності у виробників, які працюють на внутрішньому ринку.

ДП «Волиньстандартметрологія», призначено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, як орган з оцінки відповідності систем управління в Українській національної системі сертифікації УКРСЕПРО. Станом на 01.10.2014 із 44 діючих сертифікованих систем управління якістю у Волинської області – 34 сертифіковано органом сертифікації систем управління ДП «Волиньстандартметрологія».

Шановні товаровиробники регіону! Висококваліфіковані фахівці державного підприємства «Волинський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» готові надавати, за вашим замовленням, консультативно – методичну допомогу з питань розробляння та впровадження на вашому підприємстві системи управління якістю, а орган сертифікації – її сертифікувати, відповідно до останніх вимог ДСТУ ISO 9001.
За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
(0332) 78-72-55 або 75-00-75

                


Назад

На головну