Облік нафтопродуктів: метрологічна складова

Останні тенденції на енергетичному ринку диктують необхідність в організації суворого обліку та контролю за рухом продуктів нафтопереробки. Однією з найважливіших складових цього процесу є забезпечення необхідного контролю місткості резервуарів та автоцистерн. Визначення фактичного залишку нафтопродукту у цих ємкостях є необхідним як для внутрішнього обліку у суб’єктів господарювання так і для обліку, що виконується з ініціативи органів державної виконавчої влади під час інвентаризації. Механізм визначення залишку ґрунтується на використанні спеціальних градуювальних таблиць, отриманих під час повірки резервуару.

Повірка резервуара - сукупність операцій, які виконуються з метою визначення місткості резервуару і включає його градуювання, складання та затвердження градуювальної таблиці. Якщо резервуар тривалий час знаходився в експлуатації, перед повіркою необхідно провести його зачистку, тобто видалити накопичений шлам та залишки нафтопродуктів.

Для повірки резервуарів та інших ємкостей використовують геометричний або об'ємний метод. Градуювальні таблиці, складені за допомогою об'ємного методу, точніші, оскільки в них враховується вплив багатьох чинників: можлива деформація резервуару, кут нахилу відносно горизонту тощо. Об'ємний метод застосовується для повірки та калібрування резервуарів на АЗС, паливних ємкостей, горизонтальних резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів, залізничних та автомобільних цистерн, а також вертикальних резервуарів нафтобаз. Повірка ємкостей геометричним методом застосовується для горизонтальних і вертикальних циліндричних резервуарів, а також технологічних і магістральних нафтопроводів. Для повірки резервуарів об'ємним методом використовують різні програмно-вимірювальні комплекси і пересувні вимірювальні лабораторії. За допомогою сучасних мобільних вимірювальних установок досягається високоточне градуювання ємкостей об’ємним методом: дозованим або безперервним наливом. Автоматизація процесу повірки резервуарів значно скорочує тривалість цієї процедури.

При повірці резервуарів геометричним методом проводяться вимірювання їх лінійних параметрів і внутрішніх конструкцій за допомогою вимірювальних приладів: металевих метрів, лінійок, нівелірів, рулеток та ін.

Повірка резервуарів потрібна для того, щоб підприємства вірно здійснювали облік нафтопродуктів. Для визначення об'єму нафтопродукту, що знаходиться в резервуарі, кожен резервуар, який використовується для приймання, зберігання і відпуску нафтопродукту, незалежно від його форми і місткості, повинен мати градуювальну таблицю, що дає можливість швидко і точно визначати кількість нафтопродукту по висоті наливу. Градуювальна таблиця, складена за результатами повірки та затверджена в установленому порядку, дозволяє визначати кількість палива, що знаходиться в резервуарі в даний момент, а також реалізованого протягом будь-якого звітного періоду.

Повірка резервуару обов’язково проводиться перед введенням його в експлуатацію. Як правило, резервуарами є циліндричні ємкості, що найчастіше знаходяться під землею. З часом вони можуть деформуватися під дією зовнішніх факторів. Однією з причин можливих деформацій є порушення технології монтажу резервуарів, неврахування особливостей геології ґрунту. Так, в нашому регіоні в ґрунтах присутня значна кількість глини, яка при замерзанні значно збільшується в об’ємі та «виштовхує» розташовані в ній фундаменти та споруди. В результаті чого не лише змінюється внутрішній об'єм резервуарів, але і з'являються тріщини, які ведуть до можливого витоку нафтопродуктів. Як наслідок, працювати за допомогою градуювальник таблиць, отриманих під час первинної повірки, стає неможливо. Тому повірка резервуарів проводиться через певний період – міжповірочний інтервал, встановлений відповідним нормативним документом.

Вимоги щодо повірки резервуарів містяться в чинних нормативних документах – Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Інструкції про поря­док приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на під­приємствах і організаціях України». Ці документи є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами господарювання. Однак окремі підприємства замість того, щоб виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів, шукають у них суперечності, застосовуючи формальний підхід, порушують встановлені терміни повірки. ДП «Волиньстандартметрологія» неодноразово попереджало таких горе-господарів про те, що небажання організувати нормальний облік нафтопродуктів в своєму господарстві приводить до економічних збитків та є прямим порушенням чинного законодавства.

ДП «Волиньстандартметрологія» повністю забезпечене робочими еталонами та допоміжним устаткуванням, необхідним для проведення робіт з повірки резервуарів усіх типів. Маємо у своєму розпорядженні ліцензоване програмне забезпечення. Усе це дає можливість оперативно та якісно проводити повірочні роботи та отримувати точні градуювальні таблиці, в чому неодноразово мали змогу переконатись наші замовники. Варто зазначити , що ми постійно працюємо над оновленням та модернізацією власної еталонної бази. Так, нещодавно ДП «Волиньстандартметрологія» було придбано та введено в експлуатацію комплекс для повірки резервуарів та автоцистерн КПР-3. Комплекс виготовлено вітчизняним виробником з врахуванням усіх вимог та побажань ДП «Волиньстандартметрологія». Вимірювальною частиною комплексу є еталонні мірники, які забезпечують найвищу точність і стабільність в роботі. Автоматизація повірки автоцистерн дозволила скоротити час проведення цієї процедури та значно підвищити її точність. Для прикладу, тривалість повірки автоцистерни ємністю 30 куб. м. не перевищує 3 год. При цьому похибка вимірювань є вдвічі меншою, ніж похибка вагового методу.

Таким чином, введення в дію більш сучасного комплексу для повірки резервуарів та автоцистерн КПР-3, це ще один крок на шляху забезпечення достовірності обліку енергоресурсів в області. Це дає змогу підвищити точність обліку нафтопродуктів та сприяє їх економії відповідно до державної політики енергозбереження.

Василь Гринюк, начальник відділу повірки механічних ЗВТ та метрологічного контролю     

Назад

На головну