Державне підприємство «Волиньстандартметрологія» : працюємо для виробників – захищаємо споживачів

Нині Міністерство економічного розвитку і торгівлі України продовжує реформування у сфері захисту прав споживачів, сертифікації та стандартизації.

Основною метою діяльності ДП "Волиньстандартметрологія" і надалі залишається: задоволення суспільних та статутних потреб державного підприємства шляхом систематич-ної виробничої, наукової, торговельної, іншої господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку, а також виконання державних повноважень та функцій у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, проведення випробувань, управління якістю,  державного метрологічного контролю й нагляду відповідно до вимог чинного законодавства України.

Якість як національна ідея України - основа всього. З самого початку своєї діяльності наше підприємство взяло курс на сприяння підвищенню якості товарів і послуг в регіоні і ми цю роботу будемо продовжувати і надалі.

Багаторічний досвід роботи у сфері стандартизації, метрології та сертифікації дозволяє фахівцям нашого підприємства і надалі  кваліфіковано та професійно надавати послуги, що підвищують якість і конкурентоздатність продукції будь-якого виробника, незалежно від форми власності.

Важливим завданням, що стоїть перед колективом у 2012 році є  виконання затвердженого Плану діяльності ДП «Волиньстандартметрологія» в цілому і зокрема. Так, у сфері стандартизації це: надання послуг з перевіряння технічних умов та змін до них та проведення їх державної реєстрації; постановки продукції на виробництво та організації і проведення засідань обласної дегустаційної (приймальної) комісії; забезпечення усіх суб’єктів господарювання необхідними нормативними документами та їх актуалізація; надання консультаційно-методичної допомоги з розробляння техумов та змін до них; перевіряння правильності нанесення маркування на продукцію.  У сфері метрології: забезпечення єдності вимірювань в регіоні; повірка (калібрування) засобів вимірювальної техніки; проведення державних контрольних випробувань та участь у приймальних випробуваннях; здійснення державного метрологічного нагляду і контролю, проведення атестації вимірювальних лабораторій; експертна повірка ЗВТ; атестація випробувального обладнання тощо. У сфері сертифікації, підтвердження оцінки відповідності: проведення сертифікації, визначеного переліку продукції та послуг, виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг вимогам Технічних регламентів, проведення атестації виробництва та технічний нагляд за атестованим виробництвом і стабільністю показників сертифікованої продукції; сертифікація системи управління якістю та технагляд. У сфері проведення випробувань: забезпечення достовірності і точності результатів вимірювань та випробувань продукції, на відповідність вимогам чинного законодавства, стандартів та технічних регламентів, за замовленнями виробників, контролюючих органів, споживачів.

Ми постійно прагнемо поліпшувати свою діяльність і наш помічник у цьому – сертифіковані та діючі системи управління якістю у всіх основних підрозділах: метрологічному, сертифікаційному та випробувальному центрах.  Ми працюємо над впровадженням  нових видів послуг, яких потребує виробник та споживач, будемо продовжувати  інвестувати кошти в технічну модернізацію та  розвиток підприємства, зокрема у розвиток метрологічного та випробувального центрів, купуючи найсучасніше повірочне та випробувальне обладнання.  Доцільним є проведення постійного моніторингу випущеної підприємствами регіону продукції. Мета моніторингу – тісна співпраця з виробниками для розширення кола  тих виробників, які розуміють сьогодні потребу у здійсненні добровільної сертифікації продукції, як того вимагає час та споживачі. Більш ефективним та об’єктивним має стати проведення державного метрологічного нагляду, з метою забезпечення 100% виконання суб’єктами господарювання усіх форм власності Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».  

Ще один напрямок нашої діяльності – продовження тісної взаємодії та співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування у районах та містах області, правоохоронними та контролюючими органами на регіональному рівні. Не залишатиметься  поза увагою і інформаційно-просвітницька діяльність та робота із засобами масової інформації.

Особлива увага буде приділена організації та проведенню Всеукраїнських конкурсів якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2012 році та  дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі», а також участі у виставках на регіональному і загальнодержавному рівнях.

Захист прав споживачів є однією з найбільш актуальних та повсякденних соціально-економічних питань практично для кожної країни світу і наша країна не є виключенням. Нині ми також приймаємо участь у новому етапі шляху реформування системи  захисту прав споживачів. Хочу звернути увагу, що процес реформування – це не формальна зміна назви, а принципово нова ідеологія, стратегія і тактика наших дій.  Вона  будується таким чином, щоб, з одного боку не перешкоджати, а сприяти розвитку бізнесу, а з іншого - захищати конституційне право громадян на безпеку товарів, робіт та послуг. Навколишній світ розвивається дуже швидкими темпами: те, що вчора було новим -  сьогодні вже безнадійно застаріло. Тому, ми повинні разом шукати нові   підходи по організації діяльності всіх причетних до проблем технічного регулювання та захисту прав споживачів. А поряд з цим, одночасно, має бути втілений ефективний механізм особистої відповідальності  виробників і  керівників підприємств за реалізацію небезпечної продукції та нанесення шкоди громадянам.

Отже, зрозуміло, що  вирішення проблем споживачів можливо виключно за умови поєднання зусиль держави, виробників, торгівлі, громадських організацій,  споживачів та засобів масової інформації. Тому ми маємо рухатися у визначеному напрямку, однією командою, з чітко визначеною метою – підвищення якості життя наших співвітчизників!

Тетяна Єрко – в.о.генерального директора
ДП «Волиньстандартметрологія»


Назад

На головну