З 01.01.2018 року Україна повністю перейшла до процедур підтвердження відповідності сертифікації продукції та послуг за Європейськими принципами

З 01.01.2018 року Україна повністю перейшла до процедур підтвердження відповідності сертифікації продукції та послуг за Європейськими принципами

image_print

Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» інформує, що відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який вступив в дію з 10 лютого 2016 року, в Україні здійснюється поетапний процес реформування системи технічного регулювання з переходом від обов’язкової сертифікації в системі в державній системі сертифікації (УкрСЕПРО) до європейської системи оцінки відповідності.

Метою реформування є гармонізація законодавчої та нормативної бази України з європейською і перехід на систему оцінки відповідності продукції за вимогами українських Технічних регламентів (аналогів європейських Директив).

Таким чином, державна система сертифікації (Система УкрСЕПРО) – система обов’язкової та добровільної сертифікації продукції, яка введена в Україні Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10 травня 1993 року з 01 січня 2018 року пішла в минуле.

Система передбачала проведення обов’язкової сертифікації широкого кола продукції на відповідність конкретним вимогам конкретних стандартів, включених до “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує до 2020 року створити та ввести в дію адаптовану до вимог Світової організації та Євросоюзу систему технічного регулювання, що дозволить українським виробникам безперешкодно виходити на іноземні ринки. Простими словами необхідно сказати, що зареєстровані в Реєстрі державної системи сертифікації сертифікати відповідності на продукцію і послуги, сертифікати на системи управління, атестати виробництва і свідоцтва про визнання (термін дії яких закінчується після 01.01.2018) залишаються чинними при умові проведення передбаченого органами сертифікації (які видали сертифікати відповідності) періодичного технічного нагляду за стабільністю показників, що підтверджені вказаними вище документами. При цьому слід зазначити, що дія документів державної системи сертифікації може бути анульована органом із сертифікації за бажанням заявника.

Законодавчі документи, які обмежують термін дії виданих до 01.01.2018 року документів державної системи сертифікації, на сьогодні відсутні.

Крім цього, знак відповідності державної системи сертифікації, може використовуватись лише стосовно продукції, на яку є чинними документи, видані до 01.01.2018 року, форма якого, а також правила і умови його нанесення мають бути визначені у відповідних ліцензійних угодах, укладеними між органами із сертифікації та заявниками на сертифікацію.

Щодо Реєстру державної системи сертифікації, з 01.01.2018 року припинена реєстрація документів державної системи сертифікації.

Державне підприємство «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», як орган по сертифікації, що працювало у вказаній вище системі, має законодавчо встановлене право самостійно присвоювати реєстраційні номери виданим підприємством сертифікатам відповідності та видачі сертифікатів відповідності (поза державною системою сертифікації) на бланках, визначених (встановлених) ДП «Волиньстандартметрологія», як органом сертифікації.

Отже, відсутні будь які підстави для хвилювань.

Запрошуємо до подальшої співпраці в питаннях сертифікації та оцінки відповідності.

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.