Міжнародна стандартизація: новий стандарт ISO допоможе адаптуватися до змін клімату

Міжнародна стандартизація: новий стандарт ISO допоможе адаптуватися до змін клімату

image_print

Екстремальні погодні умови, підвищення температури і викиди парникових газів представляють аспекти нашого мінливого клімату, який може вплинути на роботу бізнесу. Але ці зміни також відкривають і нові перспективи. Тому наявність планів з адаптації зміни клімату є ключем до успіху бізнесу.

Стандарт ISO 14090 «Адаптація до глобальної зміни клімату. Керівні принципи, вимоги та керівництва»  є першим з серії стандартів Міжнародної організації з стандартизації (ISO) в цій галузі, який покликаний допомогти організаціям оцінити вплив зміни клімату та розробити плани для ефективної адаптації. Стандарт допомагає виявляти ризики і управляти ними, а також використовувати будь-які можливості, які можуть вплинути на зміну клімату.

Стандарт містить інформацію, яка дозволяє організаціям належним чином адаптуватися до зміни клімату під час розробки та реалізації політики, стратегій, планів і заходів.

Взагалі наслідки зміни клімату, наприклад, несподівані зміни погоди і температури, можуть мати значний вплив на підсумкову прибуток організації, якщо вона не готова до них, а також може призвести до пошкодження інфраструктури або порушення бізнесу. Розуміння наслідків зміни клімату важливо не тільки для тих, хто здійснює дії, пов’язані зі зміною клімату. Організаційні рішення приймаються з урахуванням існуючих ризиків і можливостей, тому розуміння поняття «стійкість» необхідно у всьому ланцюжку доданої вартості: покупки, інвестиції та страхування. Новий стандарт ISO 14090 дозволить організаціям оцінювати кліматичний вплив і готуватися до нього. Документ також допомагає виявляти потенційні можливості для максимального використання ресурсів та залучення нових джерел доходів.

Стандарт ISO 14090 був розроблений технічним комітетом ISO  – ТК 207 «Управління навколишнім середовищем». Також до даної серії відносяться сиандарти: ISO 14091 «Адаптація до зміни клімату. Уразливість, вплив і оцінка ризику» і ISO 14092 «Регулювання парникових газів і пов’язана з цим діяльність. Вимоги та рекомендації з планування адаптації для організацій, включаючи місцеві органи влади і громади».

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.