image_print

ДП „Волиньстандартметрологія” запрошує до співпраці і пропонує послуги
Сертифікація / тел. (0332) 78-72-54, 78-72-55, 78-45-69

E-mail: stand@volynstandart.com.ua

1. Сертифікація партій харчової продукції та продовольчої сировини згідно з галуззю акредитації.
2. Сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини, що виготовляється серійно, згідно з галуззю акредитації.
3. Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції.
4. Атестація виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів та виноробної продукції.
5. Атестація виробництва харчової продукції.
6. Технічний нагляд за атестованим виробництвом.
7. Технічний нагляд за сертифікованим виробництвом.
8. Виконання робіт з сертифікації нових дорожньо-транспортних засобів.
9. Сертифікація дорожніх транспортних засобів, що були в використанні.
10. Виконання робіт з сертифікації дорожніх транспортних засобів (серійно).
11. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів.
12. Виконання робіт із сертифікації послуг з розміщення.
13. Сертифікація послуг харчування, що надаються суб'єктами туристичної діяльності.
14. Сертифікація електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів.
15. Сертифікація технологічного обладнання для харчової м'ясомолочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків.
16. Сертифікація електромеханічних машин, переносних верстатів та інструменту слюсарно-монтажного з ізольованими рукоятками.
17. Сертифікація металообробного та деревообробного обладнання.
18. Сертифікація засобів індивідуального захисту працюючих.
19. Сертифікація шкільних та канцелярських товарів з паперу.
20. Сертифікація продукції легкої промисловості, іграшок, мийних засобів.
21. Сертифікація посуду з фарфору та фаянсу, керамічного, майолікового, гончарного.
21. Сертифікація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, паркет та паркетні вироби; плівки, плоскі пластмасові вироби, вироби санітарно-технічні, вироби теплоізоляційні з пінопласту, плити деревинно-стружкові, деревинно-волокнисті, будівлі модульні збірні та будинки мобільні, фарби, лаки, замазки, мастики, розчинники.
23. Сертифікація меблів, виробів для меблювання та фурнітури.
24. Сертифікація техніки сільськогосподарської, тракторів малогабаритних, автонавантажувачів.
25. Сертифікація велосипедів, дитячих колясок.
26. Сертифікація систем управління якістю.
27. Технічний нагляд за сертифікованими системами управління якістю.
28. Видача довідки.
29. Консультаційні та методичні послуги з розробки та впровадження систем управління якістю.
30. Проведення оцінювання продукції вимогам технічних регламентів:
- технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання;
- технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- технічний регламент безпеки машин;
- технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд;
- технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами.

Сертифікація  — діяльність уповноважених органів з підтвердження відповідності товару, роботи, послуги не обов'язковим (ст.1 ЗУ "Про стандартизацію") вимогам стандарту і видачі документа відповідності. Для сертифікації продукції використовуються різні нормативно-технічні документи, стандарти, а щодо експортної продукції, крім перерахованих, міжнародні і національні стандарти інших країн.

Сертифікація (англ. Certification) – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавчим вимогам.

Основні положення щодо сертифікації визначено Міжнародною організацією по стандартизації (ІСО) в постанові «Управління системою знаків відповідності стандарту і їх значення для споживачів» (13-1977), «Кодекс принципів по системах сертифікації третьої сторони і відповідних стандартів» (16-1978), а також у рекомендаціях по сертифікації, підготовлених ІСО разом з багатьма міжнародними торговельними організаціями й опублікованими в 1980 році.

ДП „Волиньстандартметрологія”, відповідно до чинного законодавства України, призначене та уповноважене як Орган з сертифікації продукції та послуг в державній системі сертифікації (свідоцтво про призначення та уповноваження органу № UA.P.038, № UA.PN. 038, наказ № 385 від 04.04.2014р.) і призначений, як Орган з сертифікації систем управління якістю (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1176 від 04.10.2013р.) та Органом із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів у державній системі сертифікації за реєстраційним номером UA.MQ.045 (наказ Мінекономрозвитку України №1602 від 04.12.2015р.)

Сертифікована на підприємстві система управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 гарантує високий технічний рівень, доступність, об’єктивність та достовірність надання послуг, а також дає можливість проводити сертифікацію продукції, робіт, послуг та систем управління.

Роботи з сертифікації продукції та послуг виконуються 12 аудиторами та кандидатами в аудитори.

Орган з сертифікації, згідно з галуззю акредитації, сертифікує харчову продукцію і продовольчу сировину, тютюнові вироби, косметику, шкільні та канцелярські товари, фарфоровий, фаянсовий та керамічний посуд, дорожні транспортні засоби, нафтопродукти, будівельні матеріали і конструкції, технологічне, електропобутове і аналогічне обладнання, послуги автосервісу, громадського харчування, готельні і туристичні та інші послуги. Наявність акредитованого в НААУ відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр», висока культура обслуговування, оперативність в роботі дають можливість надання якісних послуг усім суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

Сертифікація продукції, послуг та систем управління.

ДП "Волиньстандартметрологія", як орган з сертифікації здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • сертифікація продукції, послуг;
 • проведення робіт по визнанню іноземного сертифікату;
 • виконання робіт з сертифікації систем управління якістю;
 • виконання робіт з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;
 • надання інформації щодо сертифікації продукції.

Номенклатура призначення органу з сертифікації продукції та послуг включає:

 • електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби; ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками;
 • обладнання металообробне та деревообробне;
 • обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
 • посуд ( посуд з фарфору та фаянсу, керамічний, майоліковий, гончарний);
 • дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя;
 • харчову продукцію та продовольчу сировину;
 • послуги з тимчасового розміщення та послуги харчування;
 • послуги по ремонту та технічному обслуговуванню ДТЗ;
 • нафтопродукти;
 • техніку сільськогосподарську, автонавантажувачі;
 • будівельні матеріали, вироби та конструкції;
 • товари з паперу, зошити шкільні та канцелярські;
 • рослини та насіння;
 • засоби індивідуального захисту;
 • косметичні товари та ефірні олії;
 • товари легкої промисловості;
 • трактори малогабаритні;
 • велосипеди, дитячі коляски;
 • підіймальні споруди та кранова продукція (автонавантажувачі);
 • мийні засоби;
 • меблі;
 • іграшки.

За зверненнями виробників, Орган сертифікації ДП "Волиньстандартметрологія", проводить добровільну сертифікацію всіх видів харчової продукції та продовольчої сировини.

Сертифікаційні випробування зразків продукції проводяться у Відділенні «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» ДП "Волиньстандартметрологія" або в інших акредитованих НААУ лабораторіях. Орган по сертифікації співпрацює з 19-ма випробувальними лабораторіями, які акредитовані в НААУ.

Оплата робіт з сертифікації продукції та послуг здійснюється згідно із затвердженими калькуляціями вартості виконаних робіт, на договірній основі.

КАТАЛОГ ПОСЛУГ

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.