Open post

27 вересня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з фахівцями Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» заплановано проведення навчання за темою: “Впровадження нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, що треба зробити підприємствам медичної сфери”.

27 вересня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» (м.Луцьк, вул. Світла, 4) спільно з інститутом підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» заплановано проведення навчання (перепідготовки та підвищення кваліфікації) за темою: “Впровадження нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, що треба зробити підприємствам медичної сфери”.

Цільова аудиторія – керівники та представники підприємств, відповідальні за розроблення та забезпечення функціонування систем управління якістю, менеджери та фахівці з якості.

Цей семінар є комплексним навчанням, що охоплює викладення теоретичного матеріалу щодо управління якістю, менеджменту ризиків, внутрішніх аудитів, проведення практичних занять, розгляд конкретних методів управління та прикладів невідповідностей, що виникають під час роботи підприємства.

Програмою навчання передбачений розгляд наступних тем:

 • Огляд вимог нової редакції стандарту ISO 9001:2015, особливості, відмінності від попередньої версії та шлях впровадження;
 • Середовище організації, зовнішні і внутрішні чинники її функціонування, зацікавлені сторони і їх потреби і очікування;
 • Ризик-орієнтований менеджмент, основні принципи та методи менеджменту ризиків згідно ДСТУ ISO 31000:2014, огляд методів оцінювання ризику згідно з ДСТУ ISO/ІЕС 31010:2013;
 • Вимоги по управлінню документацією і записами;
 • Серйозні вимоги до постійного удосконалення;
 • Планування і надання медичних послуг; система управління якістю і її процеси і інше.
 • Сучасні підходи до планування та проведення внутрішніх аудитів систем управління;
 • Типові невідповідності, які виявляють під час аудитів, приклади оформлення протоколів невідповідностей, приклади визначання коригування та коригувальних дій;
 • Пояснення і рекомендації по впровадженню стандарту і змін до нього.

Додатково повідомляємо, що інститут підготовки фахівців (ІПФ) є провідним навчальним закладом профільної перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології.

Навчальні програми погоджені в Міністерстві освіти та науки України. ІПФ має ліцензію МОН України серія АЕ №636067 від 10.03.2015 р. підвищення кваліфікації фахівців; сертифікат визнання навчального курсу підготовки персоналу в схемі органу сертифікації персоналу Української асоціації якості ОСПУАЯ №13 від 13 березня 2015р.; Сертифікат на систему управління якістю щодо провадження діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців, №UA 2.045.08234-13 від 24 грудня 2013р.

За результатами навчання слухачі отримають посвідчення Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Початок семінару о 1000, реєстрація слухачів – о 900.

Вартість курсу за одну тему одноденного навчання складає:

– для одного учасника – 2208,10 грн. (з урахуванням ПДВ);

– для двох і більше учасників від одного підприємства – 1905,67 грн. (з урахуванням ПДВ) за кожного учасника .

Заявку на участь в навчанні слід подати до 21 вересня 2018 року.

Переваги проведення навчання на базі ДП «Волиньстандартметрологія»:

 • працівники закладу отримають необхідну підготовку;
 • підприємство отримає економію коштів за рахунок зменшення затрат на проїзд до м. Києва, проживання в готелі, вартості добових (для жителів м. Луцьк);
 • отримають інформаційні матеріали та посвідчення (свідоцтво) про навчання.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0332) 78 72 54, 78 63 09.

Для участі в семінарі просимо подати заявку на e-mail: gribanov@volynstandart.com.ua із зазначенням кількості співробітників підприємства, які бажають взяти участь у навчанні.

Додаткові питання, відповіді на які Ви бажаєте отримати, надсилайте на адресу: hrytsenyuk@volynstandart.com.ua

Open post

В першій половині жовтня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» за участю фахівців м. Києва заплановано навчання за темою: «Оцінювання невизначеності вимірювання та випробувань»

В першій половині жовтня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» (м. Луцьк, вул. Світла, 4) за участю запрошених фахівців профільних підприємств м. Києва заплановано проведення навчання (перепідготовка та підвищення кваліфікації) за темою: «Оцінювання невизначеності вимірювання та випробувань».

Цільова аудиторія: представники акредитованих лабораторій по будівельній, харчовій сферах та випробуваннях колісних транспортних засобів.
Програмою навчання передбачений розгляд наступних тем:

 • Міжнародні, європейські та національні нормативні документи щодо оцінювання невизначеності вимірювання.
 • Невизначеність, її джерела та складові.
 • Класифікація невизначеності вимірювання за типом А і В, модельний підхід до оцінки невизначеності вимірювання.
 • Оцінювання невизначеності результату вимірювання, методів випробувань та калібрувань.
 • Методики оцінювання невизначеності результатів прямих та непрямих вимірювань.
 • Складання бюджету невизначеності.
 • Форма подання результатів вимірювання з невизначеністю.
 • Невизначеність при градуюванні засобів вимірювальної техніки.
 • Статистичні процедури оцінювання невизначеності.
 • Документування процедури оцінювання невизначеності.
 • Розрахунки невизначеності зважування, вимірювання об’єму, визначення об’ємної частки, титрування на прикладах користувачів.
 • Практичні заняття з визначення невизначеності вимірювань зважування, вимірювання об’єму, визначення об’ємної частки, титрування на прикладах користувачів.

Вартість курсу за одну тему одноденного навчання складає:
– для одного учасника – 2208,10 грн. (з урахуванням ПДВ);
– для двох і більше учасників від одного підприємства – 1905,67 грн. (з урахуванням ПДВ) за кожного учасника.

Заявку на участь в навчанні слід подати до 01 жовтня 2018 року.

Переваги проведення навчання на базі ДП «Волиньстандартметрологія»:

  • працівники закладу отримають необхідну підготовку;
  • підприємство отримає економію коштів за рахунок зменшення затрат на проїзд до м. Києва, проживання в готелі, вартості добових (для жителів м. Луцьк);
  • отримають інформаційні матеріали та посвідчення (свідоцтво) про навчання.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0332) 78 72 54, 78 63 09. Для участі в семінарі просимо подати заявку на e-mail: gribanov@volynstandart.com.ua із зазначенням кількості співробітників підприємства, які бажають взяти участь у навчанні.Конкретна дата проведення семінару буде оголошена по мірі формування групи.

Додаткові питання, відповіді на які Ви бажаєте отримати, надсилайте на адресу: hrytsenyuk@volynstandart.com.ua

Open post

23-24 травня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з інститутом підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» відбулися семінари

23-24 травня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з інститутом підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» відбулися семінари за темами: «Практичні аспекти розробляння та впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах ХАСП»» або «Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2012 та ДСТУ ISO 22000:2007». На семінарі були присутні представники підприємств виробників харчової продукції та закладів громадського харчування.
На семінарі розглядалися питання:
Законодавчі передумови впровадження систем и управління безпечністю харчової продукції, керуючись принципами НАССР на харчових підприємствах:

 • Закон України «Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів»
 • Програми попередньої підготовки та підготовчі кроки до розроблення системи НАССР
 • Національний стандарт України ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь – яких організацій харчового ланцюга»
 • Основні вимоги до системи управляння якістю та безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР
 • Система управляння якістю та безпечністю харчових продуктів. Небезпечні фактори, в тому числі фактори, які можуть бути присутні в виробничих процесах. Запобіжні дії
 • Рекомендації щодо впровадження НАССР на прикладі підприємств з виробництва харчової продукції, громадського харчування та сільгоспвиробників. Формування документів
 • Аудит системи НАССР. Загальні вимоги до проведення аудиту згідно ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління».

На семінарі були присутні більше 30 учасників.
Після закінчення семінару слухачі отримали сертифікати учасника заходу.

Open post

18 квітня 2018 року у ДП “Волиньстандартметрологія” відбувся семінар-навчання на тему: “Впровадження нової версії стандарту ISO/IEC 17025:2017 (ДСТУ ISO/IEC 17025:2017)”

18 квітня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з інститутом підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» відбувся семінар за новою версією стандарту ISO/IEC 17025:2017 (ДСТУ ISO/IEC 17025:2017). На семінарі були присутні представники випробувальних лабораторій (центрів), які акредитовані по вимогах ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та лабораторій, які планують проведення робіт по акредитації в Національному агенстві з акредитації України (НААУ).

На семінарі розглядалися питання:

– нова структура стандарту ISO/IEC 17025:2017 в концепції стандартів ISO серії 17000;
– порівняльний аналіз вимог ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;
– нові вимоги до документального оформлення системи менеджменту в лабораторії за варіантом А та В ISO/IEC 17025:2017;
– особливості реалізації нових вимог до неупередженості, ризик-орієнтовного менеджменту, управління закупівлями, референтними матеріалами, організації і проведення внутрішніх аудитів;
– нові вимоги щодо верифікації обладнання, методик, систем та ін. за ISO/IEC 17025:2017;
– прийняття рішення по результатам випробування з урахуванням невизначеності, звітування та ін.;
– ЕА, ILAC, CASCO рекомендації по переходу на нову версію ISO/IEC 17025:2017;

На семінарі були присутні більше 20 учасників.
Після закінчення семінару слухачі отримали свідоцтва учасника заходу.

Open post

До відома партнерів!

Наказом генерального директора № 7-к від 16.03.2018 року, за погодженням з Мінекономрозвитку, начальника відділення “Центр підтвердження відповідності продукції” Гриценюка Василя Івановича, за його згодою, переведено на посаду заступника генерального директора Державного підприємства “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” з 16 березня 2018 року.

Open post

Звертаємо увагу керівників підприємств!

23 лютого 2018 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України № 1104 від 18.12.2017 р. “Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Ця постанова фактично дає можливість вже цього року розпочати систематичні та планові перевірки суб’єктів господарювання, тобто діяльність виробників щодо якості продукції, що виготовляється чи реалізується у повному обсязі. Уже проводяться роботи з підготовки річного плану здійснення заходів державного (ринкового) нагляду на 2018 рік.
“Звертаємо увагу керівників підприємств!”Читати більше

Open post

Між містами обласного значення та Державним підприємством “Волиньстандартметрологія” укладено Меморандуми про співпрацію

28 лютого та 1 березня 2018 року, між виконавчими комітетами Ковельської міської ради в особі міського голови Кіндера Олега Олексійовича, Володимир-Волинської міської ради в особі міського голови Саганюка Петра Даниловича та Нововолинської міської ради в особі міського голови Сапожнікова Віктора Борисовича та Державним підприємством «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в особі генерального директора Шиби Богдана Павловича укладено Меморандуми про співпрацю.

Підписанням Меморандумів Сторони підтвердили, що інтересам кожної з них відповідає спільна і узгоджена співпраця в межах повноважень та визначена чинним законодавством України у прагненні підвищення рівня енергоефективності та якості в господарствах міст, безпечності харчових продуктів в загальноосвітніх та дошкільних закладах міст, впровадження європейських нормативів і практик у галузі метрології та стандартизації, енергоефективних технологій, принципів ХАССП.

Меморандуми передбачають наміри Сторін, а також здійснення спільних дії у вищевказаних сферах з метою реалізації загальних інтересів, інтересів громад та досягнення спільних цілей:

Збору та аналізу інформації стосовно продукції сумнівної якості та послуг на основі звернень громадян та проведених електронниих опитувань на веб-сайті підприємства. Аналізу звернень громадян до Виконавчих комітетів стосовно неякісних видів продукції та послуг.

Проведення (при потребі) комплексних досліджень показників якості та безпечності товарів (послуг) на їх відповідність нормам чинного законодавства України, нормативної та технічної документації з метою захисту інтересів споживачів, виробників і надавачів послуг, запобігання надходженню на споживчий ринок міста неякісної та небезпечної продукції та стимулювання місцевих виробників до випуску високоякісної продукції (надання послуг).

Можливості залучення фахівців ДП «Волиньстандартметрологія» за ініціативи Виконавчих комітетів та за погодженням з надавачами послуг чи постачальниками продукції для моніторингу показників якості та безпечності продукції (послуг), шляхом проведення періодичних лабораторних досліджень якості та безпечності продукції, що закуповуються для бюджетних установ шляхом проведення тендерних закупівель, в тому числі для потреб загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Можливості залучення фахівців ДП «Волиньстандартметрологія» до розробки та документування системи НАССР, навчання персоналу, визначенню критичних точок контролю та оцінки ризиків, впровадженню системи управління безпечністю харчових продуктів в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

Можливості залучення фахівців та обладнання ДП «Волиньстандартметрологія» за ініціативи Виконавчих комітетів для проведення енергоаудитів будівель та споруд, розробці комплексних заходів з усунення чинників, що спричиняють неефективне використання енергетичних ресурсів (у закладах бюджетної сфери, у житлово-комунальному господарстві), планів та рекомендацій з впровадження енергоефективних заходів та реалізації проектів і систем енергоменеджменту з підвищення енергоефективності інфраструктури міста.

Повні тексти Меморандумів наведені нижче.

Open post

Вітання генерального директора з нагоди Різдвяних свят та з Новим 2018 роком

Найщиріші вітання та побажання усім волинянам з нагоди Різдвяних свят на весь Новий 2018 рік!
Хай світле і величне Христове Різдво огорне Божим благословенням кожну мить новоспеченого року для кожної волинської родини!
Бажаю усім наступного року добрих і щедрих плодів натхненної праці, родинного щастя і достатку, твердої громадянської позиції, житейської мудрості та відповідальності.
Лише спільна робота всіх українців, спільна турбота про долю Батьківщини принесе перемогу і мир на нашу землю.
Звертаюся до Вас, дорогі волиняни, словами світлої пам’яті Владики Гузара: «Моліться так ревно, ніби все залежить тільки від Бога, але працюйте так щиро, ніби все у світі залежить тільки від Вас!»

Христос народився! Щасливого Нового року!

Open post

Повідомлення!

Відповідно до укладеного контракту №38 від 04.12.2017 року Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України Кубівим С.І. – Шибу Богдана Павловича призначено генеральним директором Державного підприємства “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” з 5 грудня 2017 року.

Open post

До уваги керівників бюджетних установ: щодо впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ) у школах, дитсадках, лікарнях та інших бюджетних закладах

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” (реєстр. № 4549). Метою законопроекту є забезпечення функціонування ефективного механізму закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, конкретизація положень Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, стимулювання розвитку ринку енергосервісу в Україні та виконання зобов’язань України відповідно до Директиви 2012/27/ЄС.

“До уваги керівників бюджетних установ: щодо впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ) у школах, дитсадках, лікарнях та інших бюджетних закладах”Читати більше

Scroll to top
error: Контент захищено від копіювання !!!