Open post

27 вересня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з фахівцями Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» заплановано проведення навчання за темою: “Впровадження нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, що треба зробити підприємствам медичної сфери”.

27 вересня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» (м.Луцьк, вул. Світла, 4) спільно з інститутом підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» заплановано проведення навчання (перепідготовки та підвищення кваліфікації) за темою: “Впровадження нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, що треба зробити підприємствам медичної сфери”.

Цільова аудиторія – керівники та представники підприємств, відповідальні за розроблення та забезпечення функціонування систем управління якістю, менеджери та фахівці з якості.

Цей семінар є комплексним навчанням, що охоплює викладення теоретичного матеріалу щодо управління якістю, менеджменту ризиків, внутрішніх аудитів, проведення практичних занять, розгляд конкретних методів управління та прикладів невідповідностей, що виникають під час роботи підприємства.

Програмою навчання передбачений розгляд наступних тем:

 • Огляд вимог нової редакції стандарту ISO 9001:2015, особливості, відмінності від попередньої версії та шлях впровадження;
 • Середовище організації, зовнішні і внутрішні чинники її функціонування, зацікавлені сторони і їх потреби і очікування;
 • Ризик-орієнтований менеджмент, основні принципи та методи менеджменту ризиків згідно ДСТУ ISO 31000:2014, огляд методів оцінювання ризику згідно з ДСТУ ISO/ІЕС 31010:2013;
 • Вимоги по управлінню документацією і записами;
 • Серйозні вимоги до постійного удосконалення;
 • Планування і надання медичних послуг; система управління якістю і її процеси і інше.
 • Сучасні підходи до планування та проведення внутрішніх аудитів систем управління;
 • Типові невідповідності, які виявляють під час аудитів, приклади оформлення протоколів невідповідностей, приклади визначання коригування та коригувальних дій;
 • Пояснення і рекомендації по впровадженню стандарту і змін до нього.

Додатково повідомляємо, що інститут підготовки фахівців (ІПФ) є провідним навчальним закладом профільної перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології.

Навчальні програми погоджені в Міністерстві освіти та науки України. ІПФ має ліцензію МОН України серія АЕ №636067 від 10.03.2015 р. підвищення кваліфікації фахівців; сертифікат визнання навчального курсу підготовки персоналу в схемі органу сертифікації персоналу Української асоціації якості ОСПУАЯ №13 від 13 березня 2015р.; Сертифікат на систему управління якістю щодо провадження діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців, №UA 2.045.08234-13 від 24 грудня 2013р.

За результатами навчання слухачі отримають посвідчення Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Початок семінару о 1000, реєстрація слухачів – о 900.

Вартість курсу за одну тему одноденного навчання складає:

– для одного учасника – 2208,10 грн. (з урахуванням ПДВ);

– для двох і більше учасників від одного підприємства – 1905,67 грн. (з урахуванням ПДВ) за кожного учасника .

Заявку на участь в навчанні слід подати до 21 вересня 2018 року.

Переваги проведення навчання на базі ДП «Волиньстандартметрологія»:

 • працівники закладу отримають необхідну підготовку;
 • підприємство отримає економію коштів за рахунок зменшення затрат на проїзд до м. Києва, проживання в готелі, вартості добових (для жителів м. Луцьк);
 • отримають інформаційні матеріали та посвідчення (свідоцтво) про навчання.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0332) 78 72 54, 78 63 09.

Для участі в семінарі просимо подати заявку на e-mail: gribanov@volynstandart.com.ua із зазначенням кількості співробітників підприємства, які бажають взяти участь у навчанні.

Додаткові питання, відповіді на які Ви бажаєте отримати, надсилайте на адресу: hrytsenyuk@volynstandart.com.ua

Open post

В першій половині жовтня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» за участю фахівців м. Києва заплановано навчання за темою: «Оцінювання невизначеності вимірювання та випробувань»

В першій половині жовтня 2018 року на базі ДП «Волиньстандартметрологія» (м. Луцьк, вул. Світла, 4) за участю запрошених фахівців профільних підприємств м. Києва заплановано проведення навчання (перепідготовка та підвищення кваліфікації) за темою: «Оцінювання невизначеності вимірювання та випробувань».

Цільова аудиторія: представники акредитованих лабораторій по будівельній, харчовій сферах та випробуваннях колісних транспортних засобів.
Програмою навчання передбачений розгляд наступних тем:

 • Міжнародні, європейські та національні нормативні документи щодо оцінювання невизначеності вимірювання.
 • Невизначеність, її джерела та складові.
 • Класифікація невизначеності вимірювання за типом А і В, модельний підхід до оцінки невизначеності вимірювання.
 • Оцінювання невизначеності результату вимірювання, методів випробувань та калібрувань.
 • Методики оцінювання невизначеності результатів прямих та непрямих вимірювань.
 • Складання бюджету невизначеності.
 • Форма подання результатів вимірювання з невизначеністю.
 • Невизначеність при градуюванні засобів вимірювальної техніки.
 • Статистичні процедури оцінювання невизначеності.
 • Документування процедури оцінювання невизначеності.
 • Розрахунки невизначеності зважування, вимірювання об’єму, визначення об’ємної частки, титрування на прикладах користувачів.
 • Практичні заняття з визначення невизначеності вимірювань зважування, вимірювання об’єму, визначення об’ємної частки, титрування на прикладах користувачів.

Вартість курсу за одну тему одноденного навчання складає:
– для одного учасника – 2208,10 грн. (з урахуванням ПДВ);
– для двох і більше учасників від одного підприємства – 1905,67 грн. (з урахуванням ПДВ) за кожного учасника.

Заявку на участь в навчанні слід подати до 01 жовтня 2018 року.

Переваги проведення навчання на базі ДП «Волиньстандартметрологія»:

  • працівники закладу отримають необхідну підготовку;
  • підприємство отримає економію коштів за рахунок зменшення затрат на проїзд до м. Києва, проживання в готелі, вартості добових (для жителів м. Луцьк);
  • отримають інформаційні матеріали та посвідчення (свідоцтво) про навчання.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0332) 78 72 54, 78 63 09. Для участі в семінарі просимо подати заявку на e-mail: gribanov@volynstandart.com.ua із зазначенням кількості співробітників підприємства, які бажають взяти участь у навчанні.Конкретна дата проведення семінару буде оголошена по мірі формування групи.

Додаткові питання, відповіді на які Ви бажаєте отримати, надсилайте на адресу: hrytsenyuk@volynstandart.com.ua

Open post

Органом з сертифікації ДП”Волиньстандартметрологія” підтверджено свою компетентність по закріплених видах робіт відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2014 та розширено сферу акредитації по нових видах продукції

Органом з сертифікації ДП ”Волиньстандартметрологія” в травні 2018 року по результатах наглядового аудиту за участю Національного агенства з акредитації України (НААУ) було підтверджено свою компетентність по закріплених видах робіт відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2014 та розширено сферу акредитації по нових видах продукції:

 • “Органом з сертифікації ДП”Волиньстандартметрологія” підтверджено свою компетентність по закріплених видах робіт відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2014 та розширено сферу акредитації по нових видах продукції”Читати більше
Open post

До уваги керівників суб’єктів господарювання – виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження

1 вересня 2017 року набула чинності в повному обсязі Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

З метою приведення у відповідність законодавства України до вимог законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей та інтересів споживачів, а також створення прозорих умов ведення господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів та зменшення їх ціни Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Головною відмінністю нової системи від діючої є чітке закріплення відповідальності оператора ринку в рамках своєї діяльності за дотриманням вимог законодавства про безпеку харчових продуктів.

“До уваги керівників суб’єктів господарювання – виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження”Читати більше

Open post

Укладено Меморандум між Волинською обласною державною адміністрацією та Державним підприємством “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

2 лютого 2018 року, керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади, державних підприємств та громадськості, прагненням підвищення рівня енергоефективності та якості в господарстві області, безпечності харчових продуктів в загальноосвітніх та дошкільних закладах області, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на впровадження європейських нормативів і практик у галузі метрології та стандартизації, енергоефективних технологій, принципів ХАССП між Волинською обласною державною адміністрацією в особі голови Волинської облдержадміністрації Гунчика Володимира Петровича та Державним підприємством «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в особі генерального директора Шиби Богдана Павловича укладено Меморандум про співпрацю.
“Укладено Меморандум між Волинською обласною державною адміністрацією та Державним підприємством “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації””Читати більше

Open post

До уваги власників лічильників води! Державне підприємство «Волиньстандартметрологія» запроваджує нову послугу – повірку квартирних лічильників води на місці експлуатації

Відтепер Вам не потрібно турбуватись про наступне:

 • зняття лічильника;
 • під’єднання тимчасового перехідника для забезпечення водопостачання;
 • доставку приладу на повірку та з повірки;
 • встановлення його на трубопровід.

Фахівці нашого підприємства швидко та кваліфіковано проведуть повірку лічильника води без його демонтажу у зручний для Вас час.
Процедура повірки триває не більше 30 хв.
За необхідності можливе проведення ремонту та регулювання приладу.
Запрошуємо до співпраці та чекаємо на Ваші звернення. Скачайте, заповніть та відправте нам ЗАЯВКУ.
м. Луцьк, вул. Світла, 4
тел. 78-63-08

Open post

З 01.01.2018 року Україна повністю перейшла до процедур підтвердження відповідності сертифікації продукції та послуг за Європейськими принципами

Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» інформує, що відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який вступив в дію з 10 лютого 2016 року, в Україні здійснюється поетапний процес реформування системи технічного регулювання з переходом від обов’язкової сертифікації в системі в державній системі сертифікації (УкрСЕПРО) до європейської системи оцінки відповідності.
“З 01.01.2018 року Україна повністю перейшла до процедур підтвердження відповідності сертифікації продукції та послуг за Європейськими принципами”Читати більше

Scroll to top
error: Контент захищено від копіювання !!!