Open post ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продовження строку проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗА 2021 РІК.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗА 2021 РІК.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

 

ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надалі – Підприємство) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства (надалі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Волиньстандартметрологія» за 2021 рік.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ДП «Волиньстандартметрологія» доступна на веб-сайті Підприємства (ГОЛОВНА – Офіційний сайт ДП “Волиньстандартметрологія” (volynstandart.com.ua)).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

 1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства включає:

1.1. Аудит фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії цінних паперів та фондовому ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (надалі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Термін випуску звітності до 31 травня 2022 року.

 1. Основними критеріями, які визначені Підприємством для відбору аудиторської фірми є:

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності.

2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

2.4. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

2.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

2.6. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

2.8. Вартість аудиторських послуг.

2.9. Якість інформації, яка надається.

 

 1. Інформація та документи для участі у Конкурсі:

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до виконання завдання з аудиту фінансової звітності Підприємства роботи:

− кількість працівників, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг) з:

– проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Підприємства за поточний рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту.

3.3. Довідка про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

3.4. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;

3.5. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);

3.6. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);

3.7. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;

3.8.  Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);

3.9. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

 

А також відповідно до вимог Додатків 2, 3 наказу генерального директора ДП “Волиньстандартметрологія” “Щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності” № 7 від 27.01.2022 року. (Додається)

 1. Графік проведення Конкурсу

– Термін розміщення Інформаційного повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Волиньстандартметрологія»»  на офіційному веб-сайті Підприємства не пізніше 04.02.2022 р.

− Терміни подачі конкурсних пропозицій, наданих електронною поштою до 16.02.2022 р.

− Інформування переможця Конкурсу здійснюється після обрання аудиторської фірми Уповноваженим органом управління – Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України засобами електронної пошти.

− Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після обрання аудиторської фірми Уповноваженим органом управління – Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України Уповноваженим органом управління – Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України, – на офіційному сайті Підприємства.

Контактна особа: Дячук Рустам Олександрович

Тел. (066) 408.10 72

Документи надсилати на ел. пошту management@volynstandart.com.ua

 

Наказ_щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Open post До уваги підприємств, які застосовують в своїй діяльності ОСТ чи ГСТУ!

До уваги підприємств, які застосовують в своїй діяльності ОСТ чи ГСТУ!

Пунктом 123 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №276-р, передбачено крок «Проведення роботи щодо перевірки, перегляду та скасування стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, прийнятих центральними органами виконавчої влади до набрання чинності Законом України «Про стандартизацію», а також галузевих стандартів (ОСТ) та відповідних нормативних документів колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузевих стандартів України (ГСТУ)».

В разі наявності на Ваших підприємствах пропозицій щодо перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів, просимо повідомляти ДП «Волиньстандартметрологія» письмовим повідомлення за адресою 43020 м. Луцьк, вул. Світла, 4 або на електронну адресу: yarema@volynstandart.com.ua

Open post ДП «Волиньстандартметрологія» проводить роботи по сертифікації енергоефективності будівель

ДП «Волиньстандартметрологія» проводить роботи по сертифікації енергоефективності будівель

Верховна Рада України 22 червня 2017 року прийняла законопроект №4941 «Про енергетичну ефективність будівель», який має наблизити країну до появи будинків із нульовим споживанням енергоресурсів, що відповідає міжнародним стандартам, і дозволить людям істотно економити на житлово-комунальних послугах.

Головною метою є визначення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.

Це означає, що на практиці він повинен сприяти зменшенню витрат на оплату комунальних платежів, а саме за опалення та електроенергію.

Обов’язковій сертифікації енергоефективності підлягають:
– об’єкти будівництва, будівель і частин будівель, що здаються в оренду на термін понад рік;
– будівлі з опалювальною площею понад 250 кв. м, у яких розташовані державні органи і проводиться прийом громадян;
– будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка спрямована на досягнення класу енергоефективності будівлі не нижче мінімальних вимог.

Положення закону про обов’язкову сертифікацію не поширюються на об’єкти культурної спадщини, будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку і оборони, складські приміщення, культові споруди (наприклад церкви), тимчасові споруди, індивідуальні будівлі.

Мінімальні вимоги до енергоефективності, які встановлює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, будуть переглядатись раз на 5 років.

Переважна більшість житлових будинків в Україні побудовано за радянських часів: статистика свідчить, що 85% будівель мають вік понад 25 років. Тобто українці мешкають у будинках, споруджених за давніми стандартами у часи, коли на вартість енергетичних ресурсів особливо не зважали.

З 1 січня 2019 року в обов’язковому порядку сертифікацію енергоефективності мають пройти всі власників новобудов, будівель після реконструкції та капремонту, що опалюються за рахунок бюджету будівель понад 250 кв. м, а також житла, яке бере участь в державних програмах з енергоефективності.

Витяг з енергетичного сертифіката будівлі, що містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі, яку часто відвідують громадяни та сертифікація енергетичної ефективності якої є обов’язковою відповідно до цього Закону.

Енергетичні сертифікати бюджетних установ розміщуються також на їх офіційних веб-сайтах (за наявності сайту) у разі, якщо сертифікація енергетичної ефективності такої будівлі є обов’язковою відповідно до цього Закону.

ДП «Волиньстандартметрологія» має достатню кількість компетентних фахівців (сертифікованих аудиторів) по наданню послуг сертифікації енергоефективності будівель, які постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в семінарах, тренінгах тощо.

Орган з оцінки відповідності продукції ДП «Волиньстандартметрологія» проводить роботи з сертифікації енергоефективності за ініціативою замовника.

 

Контактні телефони:

Гриценюк Василь Іванович

Заступник генерального директора

hrytsenyuk@volynstandart.com.ua

(0332) 78-72-54

(067) 420-88-78

Провідний інженер відділення “Центр з підтвердження відповідності продукції”

Суходольський Сергій Валерійович (050) 906-69-68

Open post ДП "Волиньстандартметрологія" приймає на розгляд та погодження ГРАФІКИ проведення періодичної повірки ЗВТ на 2020 рік

ДП “Волиньстандартметрологія” приймає на розгляд та погодження ГРАФІКИ проведення періодичної повірки ЗВТ на 2020 рік

ДП “Волиньстандартметрологія” приймає на розгляд та погодження ГРАФІКИ проведення періодичної повірки ЗВТ на 2020 рік.

Довідка за телефонами: (0332) 78-63-02, 78-63-07, 78-63-06.

Open post Про зміну рахунків в стандарті IBAN

Про зміну рахунків в стандарті IBAN

У зв’язку з впровадження з 05.09.2019 року в України міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO13616 надаємо нові банківські рахуноки ДП «Волиньстандартметрологія» в гривні:

IBAN 883033980000000260093014096 в
Філії – Волинському обласному управлінні
АТ «Державний Ощадний банк України», м. Луцьк
МФО 303398
код ЄДРПОУ 02568058
ІПН 025680503173
IBAN UA 373034400000026006055514840 в
Волинське ГРУ «ПРИВАТБАНК»
МФО 303440
код ЄДРПОУ 02568058
ІПН 025680503173
IBAN UA 683204780000026000924443198 в
Відділення №102/02 АБ «УКРГАЗБАНК» м. Луцьк
код ЄДРПОУ 02568058
ІПН 025680503173
Open post В період з серпня по грудень 2019 року ДП "Волиньстандартметрологія" спільно з ДП "УкрНДНЦ" заплановано проведення навчання (перепідготовки) фахівців

В період з серпня по грудень 2019 року ДП “Волиньстандартметрологія” спільно з ДП “УкрНДНЦ” заплановано проведення навчання (перепідготовки) фахівців

В період з серпня по грудень 2019 року Державним підприємством «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» спільно з інститутом підготовки фахівців Національного органу стандартизації “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП «УкрНДНЦ») заплановано проведення навчання (перепідготовки) фахівців на базі ДП «Волиньстандартметрологія» (м. Луцьк, вул. Світла, 4).

Тематика навчання наступна:

 1. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 19011.
 2. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР (система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках) у закладах громадського харчування, дошкільних навчальних закладах, тощо.
 3. Основи стандартизації для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти.
 4. Нові вимоги до зерна пшениці, які є обов’язковими з прийняттям та набуттям чинності ДСТУ 3768:2019 «Пшениця. Технічні умови».
 5. Маркування харчової продукції згідно вимог Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» № 2639-VIII від 06.12.2018 р. (набуття чинності від 06.08.2019 р.).

Вартість навчання залежить від конкретної тематики та терміну проведення (кількості годин). Дати проведення навчання будуть визначені по мірі комплектування груп. За результатами навчання слухачі отримують посвідчення з підвищення кваліфікації Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0332) 78 63 09. Для участі в семінарі просимо подати заявку на e-mail: yarema@volynstandart.com.ua із зазначенням кількості співробітників підприємства, які бажають взяти участь у навчанні.

 

Open post До уваги власників лічильників води! Державне підприємство «Волиньстандартметрологія» запроваджує нову послугу – повірку квартирних лічильників води на місці експлуатації

До уваги власників лічильників води!

Квартирний лічильник – точний вимірювальний прилад для обліку води. Через нього проходить вся вода, якою ми користуємося. Тому дуже важливо вчасно виконувати його обслуговування та повірку. Адже саме від його технічного стану залежить чи правильно нам проводиться нарахування оплати за спожиті послуги водопостачання та водовідведення.

 1. Як і в кого замовити повірку лічильника води?

Єдиним підприємством Волинської області, що внесене до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України є ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (ДП «Волиньстандартметрологія»).

Фахівці ДП «Волиньстандартметрологія» швидко та кваліфіковано проведуть повірку лічильників обліку води без їх демонтажу у зручний для Замовника час.
Процедура повірки триває не більше 30 хвилин та не потребує зняття лічильника, розпломбування і відповідно виклику працівника КП «Луцькводоканал» чи ДКП «Луцьктепло».
У паспорті лічильників (нові прилади) або у Свідоцтві про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки здійснюється відповідний запис.

Замовлення повірки лічильника здійснюється за телефонами: (0332) 76-83-02, (0332) 76-83-06, (0332) 78-63-08 та (050) 967 92 37.

А також можливо оформити заявку онлайн.

 1. Юридичні підстави проводення повірки лічильників води?

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено, що повірка засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам.

Отже відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», всі засоби вимірювальної техніки, в тому числі засоби обліку холодної та гарячої води, підлягають періодичній повірці.

Цим же Законом передбачено, що для проведення повірки науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Зазначений Реєстр є доступним для громадськості в електронній формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, та постійно оновлюватися.

 1. За чий рахунок здійснюється періодична повірка квартирних приладів обліку?

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів для КП «Луцькводоканал» і ДКП «Луцьктепло» та вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загально будинкових та індивідуальних засобів обліку.

Відтак з січня 2018 року ремонт та повірка засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється за кошти абонентів.

 1. Як часто треба проводити повірку лічильників?

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»:

 • Періодична повірка засобів вимірювальної техніки – повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).
 • Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 • Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.
 • Як правило, для лічильників води міжповірочний інтервал встановлено терміном до 4 років.
 • У паспорті на новий законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки (лічильник) вказано дату проведення повірки (дата виготовлення) та зазначено міжповірочний інтервал.
 • На лічильники, які вже проходили повірку, виписується Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки і вказується дата, до якої це Свідоцтво діє.

Відповідно до чинного законодавства повірку лічильників треба провести не пізніше закінчення терміну міжповірочного інтервалу, встановленого для даного лічильника. Як зазначено вище, міжповірочні інтервали відображені у паспорті лічильників (нові прилади) або у Свідоцтві про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

Періодична повірка засобів обліку води проводиться у строк, що не перевищує одного місяця.

Не можна проводити розрахунки по лічильниках з простроченим терміном повірки.

Лічильник є власністю споживача, він несе повну відповідальність за утримання та його експлуатацію.

Open post ДП "Волиньстанадртметрологія" разом з ПАТ «Волинь-Авто» проведено семінар-практикум на тему: «Практичні аспекти проведення технічного огляду транспортних засобів відповідно до вимог чинного законодавства на базі діючої випробувальної лабораторії»

ДП “Волиньстанадртметрологія” разом з ПАТ «Волинь-Авто» проведено семінар-практикум на тему: «Практичні аспекти проведення технічного огляду транспортних засобів відповідно до вимог чинного законодавства на базі діючої випробувальної лабораторії»

ДП «Волиньстандартметрологія» на випробувальній базі ПАТ «Волинь-Авто» за участі залучених фахівців в сфері технічного огляду транспортних засобів 31 травня 2019 року проведено семінар-практикум на тему «Практичні аспекти проведення технічного огляду транспортних засобів відповідно до вимог чинного законодавства на базі діючої випробувальної лабораторії»

На семінарі були розглянуті наступні питання:

Основні вимоги Постанов КМУ від 30 січня 2012 р. № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», від 23 січня 2019 р. № 46 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та наказу Мінінфраструктури» та наказу Мінінфраструктури від 26.11.2012 № 710 «Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки»:

 • об’єм випробувань (додаток 1 до наказу від 26.11.2012 № 710 );
 • марковання основних складових транспортних засобів стосовно перевірки технічного стану ТЗ (додаток 2 до наказу від 26.11.2012 № 710 );
 • вимоги до технологічного убезпечення методів перевірки технічного стану ТЗ;
 • особливості розшифровки типового марковання складників та завершених ТЗ, конструкцію яких затверджено відповідно до Женевської угоди 1958 року або відповідних актів законодавства ЄС, національного законодавства держави – члена ЄС;
 • норми вмісту забруднювальних речовин у спалинах, димності спалин ТЗ;
 • зміст первинного протоколу проведення технічного огляду відповідно вимог НААУ;
 • основні зміни, які вносяться Постанови КМУ від 23 січня 2019 р. № 46 в вимоги до перевірки транспортних засобів;
 • демонстрація методів контролювання згідно з ДСТУ 3649:2010 на базі діючої ВЛ по ТО ДТЗ.

ДП «Волиньстандартметрологія» висловлює подяку керівництву ПАТ «Волинь-Авто» та залученим фахівцям за сприяння в проведенні вказаного вище заходу.

Open post 2 квітня ц.р. у приміщенні державного підприємства «Волиньстандартметрологія» відбувся семінар за темами: «Актуальні питання для підприємств харчової галузі. Маркування харчових продуктів згідно з новим Законом. Порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань маркування харчової продукції»

2 квітня ц.р. у приміщенні державного підприємства «Волиньстандартметрологія» відбувся семінар за темами: «Актуальні питання для підприємств харчової галузі. Маркування харчових продуктів згідно з новим Законом. Порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань маркування харчової продукції»

На семінарі розглядалися наступні питання:

 • правила формування назви харчового продукту. Необхідність нанесення інформації про спеціальну обробку харчового продукту;
 • використання понять «шоколадний», «ванільний», «лимонний», «горіховий» тощо у назві харчового продукту;
 • хто вважається виробником продукції. Застосування термінів «виробник», «фасувальник». Співвідношення понять «виробник»-«фасувальник» згідно чинного законодавства;
 • «Основне поле видимості» на пакуванні продукції. Інформація про продукт, яка повинна бути наведена у цій зоні;
 • що таке «невелика кількість …». Якими нормативними документами визначено це поняття;
 • способи позначення граничнодопустимих відхилень від номінальної кількості харчового продукту;
 • застосування знаку «е» при позначенні граничнодопустимих відхилень. Чи обов’язково позначати на пакуванні знак «е». Вимоги до продукції, в маркуванні якої вказаний знак «е»;
 • в яких випадках для фасованої харчової продукції граничнодопустимі відхилення не зазначаються;
 • проблемні питання позначення складу харчового продукту. Позначення складних інгредієнтів, харчових добавок тощо. Чи обов’язково зазначати усі харчові добавки в складі харчового продукту:
 • позначення ароматизаторів у складі харчового продукту;
 • в яких випадках та яким чином позначається відсоток використаного інгредієнту;
 • питання, пов’язані з позначенням інгредієнта «вода»;
 • необхідність зазначення інформації про застережні заходи, позначення умов зберігання;
 • як зазначити на маркуванні харчову та енергетичну цінність продукту, якщо її значення можуть змінюватися. Чи є порушенням вказувати, наприклад: білків (жирів, вуглеводів) – не більше (менше);
 • які існують вимоги до написання обов’язкових реквізитів на пакуванні (розмір шрифту та контрастність, проміжок між знаками, поставлення лапок, розділових знаків тощо);
 • Позначення в тексті маркування одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з використанням літер українського алфавіту;
 • Відповідальність за порушення вимог щодо маркування та надання на маркуванні неточної, недостовірної, незрозумілої інформації передбачена відповідальність.
 • Майстер клас з практичними приклади маркування харчової продукції.

По завершенню семінару відбувся обмін досвідом, були надані відповіді на конкретні запитання Всім учасникам семінару були вручені сертифікати, щодо участі в роботі семінару.

Open post На Волині розпочато проведення сертифікації енергоефективності будівель

На Волині розпочато проведення сертифікації енергоефективності будівель

Верховна Рада України 22 червня 2017 року прийняла законопроект №4941 «Про енергетичну ефективність будівель», який має наблизити країну до появи будинків із нульовим споживанням енергоресурсів, що відповідає міжнародним стандартам, і дозволить людям істотно економити на житлово-комунальних послугах.

Головною метою є визначення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.

Це означає, що на практиці він повинен сприяти зменшенню витрат на оплату комунальних платежів, а саме за опалення та електроенергію.

Обов’язковій сертифікації енергоефективності підлягають:
– об’єкти будівництва, будівель і частин будівель, що здаються в оренду на термін понад рік;
– будівлі з опалювальною площею понад 250 кв. м, у яких розташовані державні органи і проводиться прийом громадян;
– будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка спрямована на досягнення класу енергоефективності будівлі не нижче мінімальних вимог.

Положення закону про обов’язкову сертифікацію не поширюються на об’єкти культурної спадщини, будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку і оборони, складські приміщення, культові споруди (наприклад церкви), тимчасові споруди, індивідуальні будівлі.

Мінімальні вимоги до енергоефективності, які встановлює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, будуть переглядатись раз на 5 років.

Переважна більшість житлових будинків в Україні побудовано за радянських часів: статистика свідчить, що 85% будівель мають вік понад 25 років. Тобто українці мешкають у будинках, споруджених за давніми стандартами у часи, коли на вартість енергетичних ресурсів особливо не зважали.

З 1 січня 2019 року в обов’язковому порядку сертифікацію енергоефективності мають пройти всі власників новобудов, будівель після реконструкції та капремонту, що опалюються за рахунок бюджету будівель понад 250 кв. м, а також житла, яке бере участь в державних програмах з енергоефективності.

Витяг з енергетичного сертифіката будівлі, що містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі, яку часто відвідують громадяни та сертифікація енергетичної ефективності якої є обов’язковою відповідно до цього Закону.

Енергетичні сертифікати бюджетних установ розміщуються також на їх офіційних веб-сайтах (за наявності сайту) у разі, якщо сертифікація енергетичної ефективності такої будівлі є обов’язковою відповідно до цього Закону.

Волинський НДЕКЦ під керівництвом директора Олега Пододворного завчасно провів необхідні роботи по реконструкції адміністративної будівлі з метою покращення енергетичних показників .

Сертифікованим аудитором ДП «Волиньстандартметрологія» відповідно до поданої заявки в грудні 2018 року був проведений аудит енергетичної ефективності адміністративної будівлі Волинського НДЕКЦ МВС України.

За результатом проведеного аудиту енергетичної ефективності адміністративної будівлі Волинського НДЕКЦ МВС України, 04 січня 2019 генеральний директор ДП «Волиньстандартметрологія» Богдан Шиба, вручив директору Волинського НДЕКЦ Олегу Пододворному енергетичний сертифікат будівлі з відповідними рекомендаціями.

Волинський НДЕКЦ МВС України став першою установою в області, яка пройшла аудит енергетичної ефективності, у відповідності до вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель».

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.