Акредитований випробувальний центр

image_print

Відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» є структурним підрозділом державного підприємства „Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”. Відділення акредитоване Національним агентством з акредитації України  (атестат акредитації № 2Н114 від 03.11.2018 р., дійсний до 02.11.2023 р.). Відділення оснащене сучасним випробувальним обладнанням і забезпечене висококваліфікованими кадрами. Про високий професійний рівень працівників свідчать результати участі в програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань «FAPAS», Великобританія, «BIPEA», Франція та «ПРОФ-ТЕСТ», Україна.

Акредитований випробувальний центр

На базі відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» утворено Регіональну експертно-арбітражну лабораторію з контролю якості та безпеки харчової і сільськогосподарської продукції та сировини.
Головною метою нашої діяльності є надання послуг з випробовувань продукції, які відповідають потребам наших замовників та задовольняють їх очікування щодо якості обслуговування.
Достовірність випробовувань являється основою нашої діяльності.

Для досягнення поставленої мети ми впровадили систему управління якістю у випробувальному центрі і зобов’язуємось підтримувати її на високому рівні, з постійним розвитком та вдосконаленням.
Ми робимо все для того, щоб наші замовники бачили в нас підприємство високого рівня компетентності, сприймали нас як кращих у сфері діяльності.

Основним видом його діяльності є випробування продукції на відповідність нормативній документації, зокрема тут проводяться випробування таких видів продукції:

 • харчова, сільськогосподарська продукція та продовольча сировина;
 • фарфоровий, фаянсовий та керамічний посуд;
 • тютюн та тютюнові вироби;
 • косметичні товари;
 • будівельні матеріали та вироби;
 • вироби легкої промисловості;
 • засоби індивідуального захисту;
 • іграшки;
 • тверде паливо.

Основними видами випробувань є:

 • визначення органолептичних показників;
 • визначення фізико-хімічних показників;
 • визначення вмісту нітратів;
 • визначення вмісту харчових добавок;
 • визначення вмісту токсичних елементів;
 • визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів;
 • визначення вмісту гістаміну;
 • визначення вмісту мікотоксинів;
 • визначення вмісту антибіотиків;
 • визначення вмісту гормональних препаратів;
 • визначення вмісту нітрозамінів;
 • визначення радіологічних показників;
 • визначення мікробіологічних показників;
 • визначення виділення токсичних елементів з керамічного посуду;
 • визначення масової частки транс-ізомерів у жирах;
 • визначення фальсифікації вершкових масел;
 • визначення генетично модифікованих організмів (ГМО);
 • визначення геометричних параметрів та фізико-механічних показників нехарчової продукції.

Відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» ДП „Волиньстандартметрологія” - це потужна випробувальна лабораторія, оснащена сучасними засобами вимірювальної техніки та випробувальним обладнанням, на яких працює високопрофесійний та кваліфікований персонал. Замовниками по проведенню випробувань є вітчизняні та зарубіжні підприємства Європи та СНГ, а на визначення вмісту ГМО у харчовій продукції та продовольчій сировині, окрім місцевих виробників, є підприємства харчової промисловості Рівненської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Київської та інших областей. Загалом, ми співпрацюємо з понад трьомастами підприємствами різних форм власності.

З метою стажування спеціалістів виробничих лабораторій підприємств та організацій Волинської області, на базі відділення проводяться практичні заняття за індивідуально складеним планом.

Працівники відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» постійно підвищують рівень своїх знань, а на базі відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» є можливість працівникам інших випробувальних лабораторій проходити стажування з метою підвищення кваліфікації за індивідуально складеним планом.

Більш детальну інформацію можна одержати за адресою:
43006, м. Луцьк
вул. Лідавська, 1
тел/факс – (0332) 78-45-68.
e-mail: lab@volynstandart.com.ua

КАТАЛОГ ПОСЛУГ

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.