Регуляторні акти

image_print

Конституція України

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” Закон від 05.06.2014 № 1314-VII

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Закон від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” Закон від 17.05.2001 № 2407-III

Закон України “Про стандартизацію” Закон від 05.06.2014 № 1315-VII

Закон України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” Закон від 02.12.2010 р. № 2735-VI

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” Закон від 02.12.2010 р. № 2736-VI

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” Закон від 23.12.1997 р. N 771/97-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”

Закон України “Про захист прав споживачів” Закон від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ

Закон України “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції” Закон від 19.05.2011 р. № 3390-VI

Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики” Закон від 13.07.2005 р. №1105/2005

Закон України “Про звернення громадян” Закон від 02.10.1996 р. № 393-96-ВР

Закон України “Про засади державної мовної політики” Закон від 03.07.2012 № 5029-VI

Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X

Господарський кодекс України, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV

Цивільний кодекс України, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

Кодекс законів про працю України, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.