Нормативно-правова база

Відповідно до п.1.2. Статуту – Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України та нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, а також Статутом ДП “Волиньстандартметрологія”.