Основні завдання та функції

image_print

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №824 від 16.07.2013 року  затверджено Статут Державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП “Волиньстандартметрологія”).

ДП “Волиньстандартметрологія” утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційно-консультаційних послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
 • здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
 • виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), а також в інших сферах діяльності, що передбачені Статутом та не заборонені законодавством.

У сфері стандартизації:

 • підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб’єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам;
 • надання суб’єктам господарювання за їх зверненнями науково-організаційної, науково-інформаційної та науково-технічної допомоги під час:
  • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • розроблення та поставлення на виробництво нових видів продукції;
  • організації виробництва продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;
  • розроблення нормативної, технічної та технологічної документації;
  • проведення експертизи конструкторської, технологічної документації та надання висновків;
  • участі у проведенні приймальних, кваліфікаційних, періодичних та типових випробувань продукції;
  • розроблення технічних умов на продукцію, досліджень нових видів продукції на стадії розробки;
  • участі у роботах із поставлення продукції на виробництво.
 • проведення маркетингових досліджень ринку послуг та здійснення рекламних акцій, проведення науково-дослідної роботи;
 • проведення семінарів, тренінгів та інших заходів;
 • надання суб’єктам господарювання за їх зверненнями науково-методичної допомоги та інформаційно-консультаційних послуг з питань стандартизації;
 • формування і зберігання фонду чинних в Україні національних стандартів, технічних умов та інших видів нормативних документів;
 • проведення робіт з виготовлення та розповсюдження копій нормативних документів згідно з агентською угодою, укладеною з генеральним агентом, визначеним Уповноваженим органом управління;
 • проведення або участь у проведенні інших робіт та надання інших послуг із стандартизації, що не заборонені законодавством.

У сфері метрології:

 • виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов’язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за підприємством видах і підвидах вимірювань;
 • участь у розробленні нормативних документів з метрології;
 • проведення калібрування, метрологічної атестації і ремонту засобів вимірювальної техніки, метрологічної експертизи документації, атестації у державній метрологічній системі калібрувальних і вимірювальних лабораторій, атестації методик виконання вимірювань;
 • здійснення за рішенням спеціально уповноваженого органу у сфері метрології уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації методик вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
 • проведення або участь у проведенні державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки в разі уповноваження на їх проведення;
 • здійснення державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки в разі уповноваження на проведення державних випробувань чи повірки аналогічних засобів вимірювальної техніки;
 • участь у розробленні проектів норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;
 • проведення повірки засобів вимірювальної техніки в разі уповноваження на її проведення;
 • участь в атестації вимірювальних лабораторій підприємств та організацій;
 • участь у проведенні міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань згідно з чинним нормативно-правовим актом;
 • атестація робочих місць та повірників метрологічних служб підприємств та організацій;
 • проведення та участь у проведенні перевірок уповноважених і атестованих підприємств, організацій та їх лабораторій;
 • проведення експертизи та надання висновків щодо приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;
 • ведення обліку атестованих Підприємством вимірювальних лабораторій;
 • розроблення методик виконання вимірювань;
 • проведення інших метрологічних робіт та надання інших метрологічних послуг, що не заборонені законодавством.

У сфері оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації):

Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку, зокрема:

 • здійснення функцій призначеного (уповноваженого) органу із сертифікації продукції (послуг):
  • сертифікації (оцінки) систем управління якістю;
  • систем екологічного управління;
  • систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР згідно з ДСТУ);
  • систем управління професійною безпечністю і здоров’ям;
  • інших систем управління суб’єктів господарювання в державній системі сертифікації за напрямом призначення та уповноваження, а також призначеного органу з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг згідно з технічними регламентами за напрямом призначення.
 • участь фахівців Підприємства у здійсненні перевірок діяльності органів з оцінки (підтвердження) відповідності та органів із сертифікації за дорученням Уповноваженого органу управління;
 • здійснення діяльності щодо визнання результатів робіт з випробувань та сертифікації продукції, проведених іноземними лабораторіями та органами в разі участі у багатосторонніх та двосторонніх угодах про взаємне визнання робіт з випробувань та оцінки відповідності;
 • проведення (за дорученням Уповноваженого органу управління) експертизи документів та перевірок організацій, що претендують на призначення чи уповноваження виконавцями робіт у державній системі сертифікації;
 • організація інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання з питань:
  • систем управління якістю,
  • екологічного управління,
  • управління безпечністю харчових продуктів,
  • інших систем управління.
 • участь у розробленні науково-технічної документації, стандартів, порядків і правил у сфері оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та методів (методик) випробувань продукції;
 • ведення обліку сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання) та атестатів виробництв, зареєстрованих у Реєстрі державної системи сертифікації, та ведення Реєстру сертифікатів відповідності згідно з технічними регламентами;
 • виконання інших робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), що не суперечать законодавству.

У сфері захисту прав споживачів:

 • випробування і дослідження показників якості та безпечності;
 • проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих; (атестованих) лабораторіях, на замовлення органів виконавчої влади, споживачів та інших суб’єктів;
 • проведення споживчої експертизи якості товарів та послуг, усіх видів випробувань у межах технічних можливостей Підприємства як за власною ініціативою, так і на замовлення органів виконавчої влади, споживачів, громадських організацій або інших суб’єктів господарювання;
 • інформування через засоби масової інформації споживачів щодо питань якості товарів та послуг, а також щодо забезпечення та реалізації прав споживачів у межах законодавства.

У сфері виробничої діяльності та інших сферах:

 • надання методичної допомоги та організація, проведення та участь у науково-технічних конференціях, семінарах і нарадах з питань діяльності Підприємства:
  • технічні випробування та дослідження;
  • провадження діяльності у сфері інжинірингу;
  • надання методичної допомоги з питань комерційної діяльності та управління;
  • надання різних послуг споживачам;
  • діяльність у сфері інформатизації.
 • участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації та сертифікації;
 • співпраця з вищими навчальними закладами, стажування спеціалістів та викладачів вищих навчальних закладів у сфері діяльності Підприємства, проведення навчального процесу та практики студентів навчальних закладів на договірних засадах;
 • організація інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання з питань:
  • систем управління якістю;
  • екологічного управління;
  • управління безпечністю харчових продуктів;
  • систем управління гігієною та безпекою праці;
  • інших систем управління.
 • здійснення інших видів господарської діяльності, що не суперечить вимогам законодавства України.
Scroll to top
error: Контент захищено від копіювання !!!