Основні завдання та функції

image_print

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №639 від 11.05.2018 року  затверджено Статут Державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП “Волиньстандартметрологія”).

ДП “Волиньстандартметрологія” утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та отримання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;
 • здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;
 • виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності, а також в інших сферах діяльності, що не заборонені законодавством та передбачені Статутом.

У сфері стандартизації:

 • проведення робіт з видання, відтворення та розповсюдження національних документів у разі укладання агентського договору з національним органом стандартизації;
 • створення та ведення фондів нормативних документів і видавання каталогів нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
 • проведення перевірки технічних умов та змін до них на продукцію та послуги, які розробляються суб’єктами господарювання, за їх зверненням на добровільних засадах, їх обліковування та занесення до бази даних “Технічні умови”, за зверненням власника технічних умов;
 • проведення перевірки (експертизи) інших нормативних документів, що розробляються суб’єктами господарювання, за їх зверненнями на добровільних засадах;
 • надання суб’єктам господарювання за їх зверненнями науково-методичної допомоги та інформаційно-консультаційних послуг з питань стандартизації;
 • проведення семінарів, тренінгів та інших заходів;
 • участь відповідно до законодавства в розробленні національних нормативних документів;
 • проведення або участь у проведенні інших робіт і надання інших послуг із стандартизації, що не заборонені законодавством.

У сфері метрології та метрологічної діяльності:

 • здійснення науково- прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності та виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;
 • участь у розробленні нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 • учать у розробленні проектів норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;
 • проведення повірки засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, за умови уповноваження на її проведення;
 • проведення калібрування засобів вимірювальної техніки та устаткування;
 • участь у проведенні міжлабораторних порівнянь;
 • проведення вимірювань;
 • надання висновків і довідок, що передбачені законом;
 • розроблення методик вимірювань;
 • проведення або участь у проведенні інших робіт та надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань, що не заборонені законодавством.

У сфері оцінки відповідності:

 • проведення робіт з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами в межах сфери призначення;
 • здійснення добровільної оцінки відповідності;
 • укладання угод про взаємне визнання результатів з оцінки відповідності;
 • участь у розробленні науково-технічної документації, порядків і правил у сфері оцінки відповідності та методів (методик) випробувань продукції;
 • виконання інших робіт з оцінки відповідності, що не суперечать законодавству.

У сфері захисту прав споживачів:

 • випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, що надаються споживачам у передбачених законодавством випадках, в акредитованих лабораторіях, на замовлення органів виконавчої влади, споживачів та інших суб’єктів;
 • проведення споживчої  експертизи якості товарів та послуг, усіх видів випробувань у межах технічних можливостей Підприємства як за власною ініціативою, так і на замовлення органів виконавчої влади, споживачів, громадських об’єднань або інших суб’єктів господарювання;
 • інформування через засоби масової інформації споживачів щодо питань якості товарів та послуг, а також щодо забезпечення та реалізації прав споживачів у межах законодавства;
 • надання інших послуг споживачам відповідно до законодавства.

У сфері виробничої діяльності та інших сферах, визначених Статутом ДП “Волиньстандартметрологія”

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.