ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Державне підприємство “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Волиньстандартметрологія”) є юридичною особою, засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державним комерційним підприємством.

Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуло з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку – 16 жовтня 1992 року.

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №824 від 16.07.2013 року  затверджено Статут Державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (в новій редакції).

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту. Відповідно до Статуту – Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, а також Статутом.

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням.

ДП “Волиньстандартметрологія” має право в порядку, установленому законодавством та Уповноваженим органом управління (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.

Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов’язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.

ДП “Волиньстандартметрологія” утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання прибутку.