ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продовження строку проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗА 2021 РІК.

image_print

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗА 2021 РІК.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

 

ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надалі – Підприємство) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства (надалі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Волиньстандартметрологія» за 2021 рік.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ДП «Волиньстандартметрологія» доступна на веб-сайті Підприємства (ГОЛОВНА – Офіційний сайт ДП “Волиньстандартметрологія” (volynstandart.com.ua)).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

  1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства включає:

1.1. Аудит фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії цінних паперів та фондовому ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (надалі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Термін випуску звітності до 31 травня 2022 року.

  1. Основними критеріями, які визначені Підприємством для відбору аудиторської фірми є:

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності.

2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

2.4. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

2.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

2.6. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

2.8. Вартість аудиторських послуг.

2.9. Якість інформації, яка надається.

 

  1. Інформація та документи для участі у Конкурсі:

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до виконання завдання з аудиту фінансової звітності Підприємства роботи:

− кількість працівників, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг) з:

– проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Підприємства за поточний рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту.

3.3. Довідка про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

3.4. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;

3.5. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);

3.6. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);

3.7. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;

3.8.  Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);

3.9. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

 

А також відповідно до вимог Додатків 2, 3 наказу генерального директора ДП “Волиньстандартметрологія” “Щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності” № 7 від 27.01.2022 року. (Додається)

  1. Графік проведення Конкурсу

– Термін розміщення Інформаційного повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Волиньстандартметрологія»»  на офіційному веб-сайті Підприємства не пізніше 04.02.2022 р.

− Терміни подачі конкурсних пропозицій, наданих електронною поштою до 16.02.2022 р.

− Інформування переможця Конкурсу здійснюється після обрання аудиторської фірми Уповноваженим органом управління – Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України засобами електронної пошти.

− Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після обрання аудиторської фірми Уповноваженим органом управління – Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України Уповноваженим органом управління – Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України, – на офіційному сайті Підприємства.

Контактна особа: Дячук Рустам Олександрович

Тел. (066) 408.10 72

Документи надсилати на ел. пошту management@volynstandart.com.ua

 

Наказ_щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.